5G probleem of uitkomst?

Een hoop mensen spreken hun zorgen uit over de komst van een 5G netwerk. Helaas worden altijd meteen de argumenten gebruikt die het lastigst zijn hard te maken. Mensen zijn bang voor hun gezondheid. De argumenten die hiervoor gebruikt worden ontspruiten aan de schadelijke straling komende van mobiele telefoons. Mensen die mobile telefoons dicht bij hun hoofd houden gooien zich in de markt voor hersentumoren. Om die onderzoeksresultaten direct door te vertalen naar het 5G netwerk is niet onredelijk maar, door het ontbreken van solide data gaat dat net een stap te ver als de basis voor de discussie.

Zorgen

Wat wel typerend is voor het gesprek rond 5G, is dat het maar vanuit één hoek plaatsvindt. Massa’s mensen uiten hun zorgen over de uitrol van deze techniek in de publieke ruimte. Vanuit die publieke ruimte dringt het de muren van je huis binnen en, er wordt je dus geen optie gegeven om het te weigeren. Zelfs als je geen gebruik van de techniek wilt maken, wordt je geconfronteerd met de wetenschap dat hoogfrequente straling extra wordt toegevoegd aan de al bestaande straling in je leefomgeving.

Zelfs de democratie wordt volledig omzeild, iedereen krijgt ongevraagd dezelfde straling door zijn toko heen. Waarom? Om een 4K speelfilm binnen 18 seconden te kunnen downloaden? Er zijn veel mensen die dit soort vormen van functionaliteit graag laten liggen. De komst van het 5G netwerk gaat volgens experts de wereld even ingrijpend veranderen als de aanleg van het elektriciteitsnet of de komst van de auto. Zijn we klaar voor een dergelijke verandering? Hoe verandert onze wereld dan? Mogen we eerst meer over deze ingrijpende verandering leren voordat we dit door onze strot gedouwd krijgen?

Verbetering

Laten we er eens vanuit gaan dat 5G ons leven echt enorm gaat verbeteren. Hoe dan? Constateren we al niet dat de mobiele techniek ook een negatief effect heeft? Is het niet zo dat mensen, met een steeds groter gemak hun mobiele commando centrale laten inbreken in het persoonlijke contact dat mensen onderling hebben? Hebben we niet al heel breed vastgesteld dat mensen de hele wereld vergeten op het moment dat ze die telefoon in hun handen hebben? Was al niet voorzichtig geconstateerd dat deze apparatuur onze levens niet alleen positief heeft veranderd? Hebben we de extra functionaliteit van 5G in dat perspectief dan echt nodig?

Het antwoord is waarschijnlijk “NEE”. Vanuit een sociaal/maatschappelijk perspectief hebben we 5G beslist niet nodig. We hebben op dit moment meer dan genoeg aan het bestaande 4G netwerk. De voordelen, zoals ze door de industrie worden verkocht, zijn ondanks de nieuwe mogelijkheden die een grotere bandbreedte met zich zal meebrengen, ook niet van hele grote invloed op hoe die telefoon gebruikt gaat worden. Je zult wel een groeiend aantal mensen in de publieke ruimte zich met VR-billen volledig afsluiten van de realiteit.
Het 5G netwerk is gericht op het verder automatiseren van de wereld om ons heen. 5G moet zelf-rijdende auto’s mogelijk maken, drones helpen navigeren omdat je koelkast net aan de buurtsuper heeft doorgegeven dat de melk op is.

IOT

5G gaat over The Internet Of Things. Het gaat over een toekomst waarin ieder apparaat dat je koopt automatisch het internet op gaat om data te dumpen en om misschien nieuwe instructies te halen. Dat zal volledig buiten ons omgaan. We zullen onszelf omgeven met apparaten die zich allemaal verbinden met het internet. We hebben al geleerd dat we worden bespioneerd door onze eigen apparatuur. Zelf als je je telefoon uitzet ben je niet zeker of het ding nog naar je luistert. We zijn de controle over de apparatuur die we gebruiken gewoon kwijt en hebben daarmee een heel groot deel van onze privacy verloren. Straks ben je omgeven met apparatuur die je in de gaten houdt. Straks hangt iedere gloeilamp aan het net.

Dat zal nog steeds een aantal mensen een biet wezen want, die hebben altijd dat argument dat zij niets te verbergen hebben. Je hoeft niets te verbergen hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat je bestudeerd wordt. Want, wat gebeurt er met al die verzamelde data? Uiteindelijk zal die data allemaal door AI verwerkt worden. Alle informatie die over de gehele wereld verzameld kan worden zal een kunstmatige intelligentie voeden en, daar gaat iets uitkomen waarvan we niet weten wat het is.

 

Ingehaald door Techniek

De techniek heeft ons ingehaald en, dan kunnen we nog alleen maar hopen dat het geen race wordt. Kijken we met dat gegeven naar de wereld van nu, dan vormt dit een enorme bedreiging aangezien we zelf geen controle over die AI hebben. Dus, alle data die wij via onze eigen apparaten verzenden wordt gebruikt door een macht die al bewezen heeft niet onze vriend te zijn. We versturen al enorme hoeveelheden data waarmee computers gevoed worden. We weten niet hoe die informatie wordt gebruikt en we worden voor het leveren van die data ook niet beloond. Het lijkt allemaal niet in ons voordeel te zijn maar, of we willen of niet, we gaan het krijgen.

Wat het wel gaat doen is mensen steeds afhankelijker maken van die informatie die deze apparatuur verschaft. Zo zullen er tal van wearable’s op de markt verschijnen die autonoom voor ons zullen gaan beslissen. De eenvoudigste variant hiervan wordt iets dat je op je lichaam draagt en dat een ambulance roept als het even iets minder met je gaat. Men zal dat nog als positief ontvangen, totdat we doorkrijgen dat onze apparaten in staat zullen zijn ons op te laten nemen in een psychiatrische inrichting.
We gaan onze persoonlijke verantwoording steeds meer overdragen aan computers, totdat we zonder de computer geen beslissing meer kunnen nemen. Waarschijnlijk komen we nog op het punt dat we geeneens meer een ijsje kunnen kopen omdat de software van de cardioloog dat onverstandig acht. De veranderingen die 5G teweeg kan brengen zijn ongekend en, daar mogen we zeker in het huidige politieke klimaat met enige scepsis naar kijken.

Wat kun jij doen?

Het is dan ook tekenend dat er geen enkele discussie mogelijk is met autoriteiten over de komst van dit netwerk. Dit netwerk gaat er zonder discussie komen. Dit netwerk wordt je als mens door je strot geduwd, of je wilt of niet. Daar zouden we autoriteiten over moeten ondervragen. Vraag bij je gemeente over hoe lang het nog duurt voordat je gebruik kunt maken van dit nieuwe netwerk. Probeer te achterhalen welke personen en bedrijven hierover beslissen. Verzamel namen, emailadressen en telefoonnummers. Vraag kamerleden of zij je kunnen vertellen wat het inhoudt. Benader die mensen vanuit een perspectief van interesse en maak ze geen onderdeel van je zorgen. Probeer te achterhalen met wie je in gesprek kunt gaan en deel dat met anderen.

Stel dat het lukt om in Nederland een 5G netwerk tegen te houden, dan is daarmee het gevaar voor het bovenstaande niet geweken. Het gevaarlijkst is onze uitgeholde privacywetgeving. Die zal eerst hersteld moeten worden zodat we paal en perk kunnen stellen aan de datacollectie. Verder dient er een brede ethische discussie gevoerd te worden over hoeveel invloed de techniek nog ongevraagd op onze levens mag hebben. Iedereen moet vrij zijn van de techniek gebruik te maken maar, nog belangrijker, iedereen moet eraan kunnen ontsnappen. De stekker van je koelkast uit de muur trekken is hier geen oplossing.

Discussie

Internet is een globaal netwerk en, zonder internet zou het leven op aarde enorm verstoord worden. Bijna alles is met dit netwerk verbonden en daardoor zijn we als maatschappij enorm kwetsbaar geworden. Als op dat netwerk zichzelf lerende software gaat woekeren, dan wordt het heel belangrijk om te weten wie de eigenaar van die software is en wat de intenties ermee zijn. De realiteit rond AI is niet langer te negeren. Sinds minimaal de jaren 80 is deze discussie gaande en, nu zijn we op dat kruispunt aangekomen. We weten niet wat het kan, we kennen het potentieel niet maar, we weten wel dat het van alles van ons moet weten. 5G levert een belangrijke sleutel aan de kennisbehoefte van die AI plus, overheden die een groeiende behoefte aan controle over individuen krijgen. Als hierover niet gepraat kan worden, als de discussie geen argument is om de techniek heel even tegen te houden, dan is dat het zoveelste argument om de legitimiteit van het bestuur van dit land ter discussie te stellen.

Er dient heel wat informatie gegeven te worden voordat we akkoord kunnen gaan met de installatie van een 5G netwerk. Misschien moet de wetgeving worden aangepast omdat terrorisme niet zo’n groot gevaar is voor de bevolking als de massale datacollectie van ‘uw overheid’ en andere partijen.
Dit maakt de discussie over de gevolgen van een 5G netwerk met betrekking tot onze gezondheid wat onnodig. Er zijn tal van zaken die onze gezondheid negatief beïnvloeden en, dat lijkt een andere discussie als er techniek geïntroduceerd gaat worden die onze levens drastisch gaat veranderen. Je moet je argumenten goed kiezen in een discussie. De discussie lijkt absoluut nodig met de overheid en, desnoods buiten die overheid om.

 

https://www.cnet.com/news/qualcomm-ces-2017-keynote-5g-is-the-biggest-thing-since-electricity/

%d bloggers liken dit: