De Trump trein rijdt door!

Waar we in ons vorige artikel nog de twijfel hebben uitgesproken of Donald Trump werd gechanteerd, gaan we dat nu in dit artikel met een grote korrel zout nemen. We hebben ons de laatste keer wat mee laten slepen in de verhalen rond het vertrek van Hope Hicks. Het vertrek dat van alles insinueert. We hebben daar onze reflectie op gegeven. Wat echter los van die insinuaties wel is gebeurd is veel belangrijker. Trump heeft een nieuwe executive order getekend. 

Draining The Swamp 

Om ‘The Swamp’ in Washington leeg te pompen, moeten er mensen voor de rechter komen. Het probleem in de VS is echter, dat een Hillary Clinton of een James Comey, nooit door een geselecteerde jury schuldig zullen worden bevonden. Dat geeft direct het probleem weer van een rechtbank met een jury: persoonlijke politieke voorkeur kan invloed op de uitkomst van het proces hebben. De gevoelens tegen Trump zijn af en toe heel sterk en dat is genoeg om zo’n zaak te laten stagneren of zelfs tot vrijspraak te komen, ongeacht de bewijslast. 

Corruptie 

Verder is de FBI een put van partijdige corruptie en het ministerie van justitie lijkt een soortgelijke ruggengraat te bezitten. Het is dus goed mogelijk dat een Hillary Clinton voor een burgerlijke rechtbank zou lopen, ondanks de overweldigende bewijslast.  

De oplossing daarvoor lijkt eenvoudig, die wordt nu gefinetuned, nadat in december vorig jaar al ‘The State of Emergency’ was afgekondigd. Martial law gaat het gerechtelijke instrument worden waar een heleboel kopstukken voor de rechter zullen moeten verschijnen. Helaas voor de toeschouwer, worden dit géén zittingen zoals die van Michael Jackson of O.J. Simpson, maar er moet recht gesproken worden om te demonstreren dat niemand boven de wet staat.  

1 januari 2019

De door Trump getekende stukken hebben vooral betrekking op de daden die men na 1 januari 2019 nog pleegt. Na 1 januari gelden nieuwe spelregels en nieuwe strafmaten. Het is aan juridische experts om hierover tekst en uitleg te geven maar, het zou logisch zijn dat het militaire recht meer jurisdictie krijgt in de burgermaatschappij.  

Die vernieuwing van de Militairy Justice Act (MJA) zal het militaire recht eerder laten ingrijpen in corruptie binnen de overheid én op krachten van daarbuiten die een invloed uitoefenen op de staatsveiligheid. Precies dat is in de VS gebeurd en een soortgelijke toestand zien we ook in Europa. 

Nederland

Ook de Nederlandse staatsveiligheid is in gevaar gebracht door de export van de macht van de binnenlandse politiek naar Brussel. In de VS gaat dat als landverraad gekwalificeerd worden, en ook in óns land zou die term de landelijke discussie moeten aanjagen. 

Nederland loopt altijd wat jaartjes op de VS achter, dus wat er nu in de VS gaande is, lijkt misschien ons voorland.  

De lijst is lang 

De lijst van strafbare feiten door de Clintons gepleegd is eindeloos en slechts een aantal van die zaken zullen in die militaire rechtbank aan bod komen. Denk daarbij aan het e-mail schandaal, het verwijderen van staatsdocumenten, de steun aan regimes die geen vrienden van de VS zijn, talloze vormen van corruptie en de mensensmokkel waarbij de Clinton Foundation in Haïti mee tegen de lamp liep. Destijds is die aanklacht omgezet in iets dat onschuldiger leek dan het was en een medewerkster van de stichting heeft hiervoor 2 jaar in de gevangenis gezeten. Dat soort zaken kunnen opnieuw bekeken worden en wellicht zal daar meer informatie over naar buiten komen. Tegen die tijd zou het Amerikaanse rechtssysteem weer hersteld moeten zijn, en de meest schokkende zaken van de handel en wandel van de Clintons en vele anderen kan dan leiden tot een standaard rechtszaak.  

Tweede stap

Dit is de tweede stap in een proces dat jaren gaat duren. Wat er dan wel of niet tussen Donald Trump en Hope Hicks is voorgevallen; het lijkt alsof de poel van verderf nog steeds gaat worden leeggepompt. De enige manier om het globalisme te bestrijden wordt de blootlegging van wie die mensen zijn en denken. De wereld gaat leren wie die leiders zijn en in de VS gaan de koppen eerst rollen.  

Je kunt alleen gechanteerd worden als je je crimineel gedraagt en niet de verantwoording wil dragen voor je eigen gedrag. Als Trump dat -ondanks een vermeende affaire- toch doet, dan blijft zijn missie hetzelfde en daarvoor heeft hij gisteren een executive order getekend. De Trump-trein rijdt dus gewoon door. 

 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2018-amendments-manual-courts-martial-united-states/ 

 

%d bloggers liken dit: