“Draining The Swamp”

“Draining The Swamp”, een kreet die voor velen slechts een kreet lijkt. Je legt het de gemiddelde Nederlandse socialist ook niet uit. Voor de duidelijkheid, iedere Nederlandse partij die pro EU is, is niet pro democratie, vrijheid en de grenzen die de waarden en normen van een land helpen waarborgen. Menig PVV-er zal nu zich op de borst kloppend opveren maar, die illusie is slechts de vergaarbak van antigeluiden, zonder dat hier daadwerkelijk wat mee gebeurt. Je bent tegen alles wat de EU over je afroept en, dan kun je daarvoor bij de PVV terecht maar, verder doet de PVV helemaal niets. Ze vangen je aversie op en, ontlenen daaraan hun bestaan maar, ze zijn onderdeel van alles wat verder pro EU is.

Wat is die EU eigenlijk? Is het echt dat ‘samenwerkingsverband tussen Europese landen ter versterking van onze positie in een immer globaliserende wereld’? Dat is een onderdeel van de argumenten waarmee deze politieke superstaat ons verkocht is. Oh nee, het is geen superstaat. Volgens de EU is dat een misvatting. Zo mogen we de EU beslist niet zien. Dat wil de EU onder geen enkel beding. Nee, de éénwording van Europa moet veel ideologischer worden gezien.

De onderlinge handel is gemakkelijker, we gebruiken dezelfde munt en we hebben geen paspoorten meer nodig als we de open grenzen over gaan. Dat is het argument dat de pro-EU mensch nog steeds gebruikt. Dan moet je ook het structureel negeren van de wensen van de burger daarin meenemen. Dan moet je ook durven te zien hoeveel meer overheid wij door onze strot geduwd hebben gekregen dan de programma’s van politieke partijen blijven verzwijgen.

Sterker nog, onder leiding van die EU komt er straks allerhande controle op het nieuws dat je voorgeschoteld krijgt via social media. In de praktijk kan dat betekenen dat iedere zelfstandige website niet meer via die kanalen verspreid kan worden. Waarom? Omdat zelfstandige media kanalen bepalend zijn gebleken in het opruimen van de politieke troep die de wereld veranderd heeft. Die politieke puinhoop noemen we ook wel globalisme. Het globalisme is het politieke streven naar één centrale macht die de koers van de wereld bepaalt. Die centrale macht kent één leger en, dan leven we plotseling in een wereld zonder oorlogen. Dat is de sales-pitch voor de simpele breinen die iedere vorm van propaganda slikken. Zonder tegengeluid, gaan we die doctrine geloven en, dan ben je iedere vorm van vrijheid als wereldburger vlot kwijt.

Het bovenstaande wordt dan al vlot als een complottheorie betiteld. Ondertussen heb je wel het verdrag van Lissabon moeten accepteren omdat JP Balkenende liever bij een accountantskantoortje ging werken. We zijn wel steeds meer van ons vermogen gaan exporteren om de infrastructuur in voormalige oostbloklanden te financieren en, we zijn in een Euro gerold, zonder dat ons überhaupt gevraagd is of we dat wilden. We zitten gevangen in een politiek monster waar we niet zo makkelijk uit ontsnappen. Kijk naar hoeveel moeite het kost voor de Britten om de EU te verlaten en, zij hebben nog steeds hun eigen munteenheid.

De EU gebruikt nog steeds het woord democratie alsof ze het concept hebben uitgevonden maar, ondertussen zakken we af in een put die juist die oostbloklanden herkennen als iets waarvan ze na de val van de muur van bevrijd zijn. Daarom zie je ook landen als Tsjechië, Polen en Hongarije zich tegen die EU keren. Die mensen weten dondersgoed wat er weer komen gaat als zij nu niet op de rem stampen. Die mensen weten dat je geen overheid op zijn woord kunt geloven want, dat woord werd vroeger alleen verkocht door de Pravda en dat mocht beslist niet worden tegengesproken. Zij herkennen het terwijl wij met onze mond open Kajsa Ollongren horen spreken over maatregelen die een website van dit kanaal zouden censureren. Wat je hier leest, valt niet binnen het narratief dat de EU zich via social media wil zien verspreiden. Het is niet de bedoeling dat jij zelf je eigen mening vormt maar, dat we allemaal de staat achternalopen als de brenger van de waarheid of Pravda zoals dat aan de oostgrenzen van de EU nog steeds gebruikt wordt.

Daarom is Rusland ook de boeman. De Russen zijn een andere koers ingeslagen, weg van het socialisme dat de wereld moet leiden richting globalisme. Putin heeft zich meerdere malen sterk uitgelaten tegen een monopole wereld, een wereld met één overheid. Terecht want, hoe was Hitler nog ooit verslagen als er nog maar één leger was? Hoe kun je de mening van de overheid bestrijden als je geen vrijheid van meningsuiting meer hebt? Hoe kun je nog kiezen als het overal hetzelfde is? Waarheen kun je vluchten voor iets dat over de hele wereld zijn macht laat gelden? Hoe bewaak je de macht die zo’n overheid over jou heeft als er geen oppositie meer mogelijk is? De antwoorden op die vragen zien we al als we kijken naar de moeite die het kost voor Engeland om de EU te verlaten. De EU wil niet dat Engeland vertrekt maar, het klimaat op de wereld is aan het veranderen.

Corruptie is de manier waarop zo’n systeem tot leven komt. Mensen die achter de gordijnen aan de touwtjes van marionetten trekken orkestreren een politiek die niet geadverteerd wordt. Sterker nog, het tegenovergestelde wordt verteld. Zo’n Mark Rutte oogt niet corrupt en, als we gaan kijken naar wat hij op de bank heeft, dan vinden we daar ook niets van terug. De Nederlandse politiek is de Nederlandse marketingcampagne van de EU. Deze politiek bepaalt zelf niets meer maar, implementeert de wensen van de EU in Nederland. De politiek luistert niet naar het volk maar, naar Brussel en, de beloning voor de medewerking wordt in een volgende carrière gegeven. Dat is de deal die onze politici weten te ontvangen. Zowel de overheid als het bedrijfsleven vangt deze mensen op met een dik salaris en een veilige financiële toekomst.

Dat is een onderdeel van die zogenaamde “Swamp”. Die Swamp is niet alleen Amerikaans maar, overal waar het globalisme is neergestreken. Zo’n moeras kennen we in Nederland ook en, de geheime diensten functioneren als uitvoerende organen als er incidenten nodig zijn om een nieuwe politieke agenda te drijven, om gevaarlijke dissidenten het zwijgen op te leggen en, om iedereen in de gaten te houden om die antigeluiden beheersbaar te houden.
Daarom begint de gehele politiek te stuiteren als ze de naam “Donald Trump” horen. Trump is net zoals Putin een tegenstander van dat globalisme en bevecht het met alles wat hij heeft. Is het jou ook opgevallen hoe de gehele Nederlandse politiek voor de camera’s kwam en allemaal hetzelfde gezicht trokken bij het verlies van Hillary Clinton? Ondanks alle politieke kleurtjes die we in Nederland kennen, was iedereen voor dezelfde presidentskandidaat in de VS. Wat zegt dat over die gespeelde onenigheid tussen de VVD en de SP?

Trump zou een ramp voor de wereld zijn en, ook daar was de Nederlandse Pravda het roerend over eens. Alle kranten en nieuwszenders hadden dezelfde boodschap, “Trump is een ramp en vanaf nu vergaat de wereld!” Dat klopt ook, hun wereld vergaat. Matthijs van Nieuwkerk had zelfs nog het idee ontwikkelt dat Frans Bouwer maar op zijn stoel moest gaan zitten omdat hij duidelijk het contact met het publiek had verloren. Alleen die uitspraak gaf al aan dat hij volkomen gelijk had. Schijnbaar heeft van Nieuwkerk nog steeds niet begrepen dat de waarheid, en niet de Pravda, belangrijker is dan de smoel die het presenteert.

Op dit moment is er een enorm gevecht binnen de Amerikaanse overheid gaande. Daarvan hoor je niets op de Nederlandse tv maar, het was David tegen Goliath en weer lijkt David te winnen. Trump stond er vrijwel alleen voor. Hij heeft tal van mensen aangesteld en nog steeds in zijn regering die dat globalisme aanhangen. Hij heeft vijanden in zijn midden. Hij heeft er zelfs ééntje vlak achter hem in zijn nek hijgen. Mike Pence, de vice president van de VS, heeft op talloze globalistische fora gesproken. De minister van defensie is ook zo’n joker maar, die jongens zullen later nog wel worden aangesproken op de manier van denken die zij bezigen want, dat past niet binnen het gedachtengoed van de Amerikaanse constitutie.

Eerst worden die uitvoerende organen aangepakt. Binnen de leiding van de FBI, NSA, CIA en al die andere organisaties met drie letters, zitten mensen die de waarheid hebben geisoleerd en criminaliteit van hoogwaardigheidsbekleders hebben toegestaan. Juist de criminaliteit van dat soort mensen is aangemoedigd en gefaciliteerd om controle binnen de senaat en het congres te krijgen. Dat proces is al meer dan 100 jaar met succes aan gang. Zo hebben een aantal van dit soort mensen op kerstavond in 1912 The Federal Reserve Act getekend. Kort daarop werd het oorlog, heel vreemd.

De verkiezingsbelofte van Trump was simpel, hij wilde de macht weer terug bij de Amerikaanse burger brengen. Die macht ligt nu in die Swamp en, we krijgen steeds meer inzicht in hoe dat functioneert. Dat krijg je niet van de NOS te horen want, die hebben geen Google of kunnen de namen “Lisa Page” en “Peter Strzok” niet in een zoekvenster invoeren. De gehele Nederlandse MainStream Media bombardeert de consument met non-nieuws waarvan de waarde steeds weer wordt afgebroken, zonder daar later nog commentaar op te geven. Het neemt echt belachelijke vormen aan en vreemd genoeg wil mevrouw Ollongren dat vooral zo houden.

Op dit moment worden steeds meer mensen op het ministerie van binnenlandse zaken (State Department) op onbeduidende archiveringsklusjes gezet. Er zitten nogal wat geheime diensten in die overheid op andere functies, om hun eigen policies te kunnen doorvoeren. Dus, zowel de leiders als het voetvolk van deze organisaties worden steeds meer buitenspel gezet zodat men schoon schip kan maken en, dat gaat zich als een olievlek over de wereld verspreiden.

De EU leiders hebben zich hiertegen ingedekt met een stukje Europese wetgeving. Geen enkele EU medewerker is verantwoordelijk te houden voor de periode dat deze persoon bij de EU werkzaam is. Binnen de EU hebben mensen zoals Juncker of Timmermans maar, ook het lagere EU-werkvolk, een immuniteit waardoor ze niet op hun corruptie aan te spreken zijn. Laat dat maar even inzinken.
Niet dat de wetgeving van de EU na de opheffing ervan nog enige rechtsgeldigheid heeft. Vanuit een moreel aspect heeft het dat sowieso niet. Wij hebben ertegen gestemd, wij dachten keus te hebben, totdat het antwoord niet beviel.

2018 wordt het jaar waarin je de VS moet blijven volgen. Gek genoeg vertelt FOX-NEWS nu meer waarheid dan ooit te voren. Veel Nederlandse tv’s ontvangen FOX en deze zender vertelt nog iets dat Kasja Ollongren liever onderdrukt. De overheid gaat nooit meer onder de pet houden wat er in de wereld aan de hand is. Dat wil men natuurlijk wel want, die ‘onderste steen’ is slechts één steen in een muur die gaat vallen. Het is volgend jaar 30 jaar geleden dat iemand in Berlijn vond dat die muur maar eens weg moest. Het wordt de hoogste tijd dat we ook hier die onzichtbare geheime muur neerhalen en, hoe meer informatie onderdrukt gaat worden, hoe duidelijker voor iedereen zal zijn dat de ontwikkelingen in de VS worden geïnterpreteerd als de bedreiging van onze nationale veiligheid.

Onze nationale vrijheid gaat echter winnen en, dat onze vrijheid als een bedreiging voor de nationale veiligheid wordt geïnterpreteerd zegt genoeg over wie er regeert. JIJ NIET. Jij hebt helemaal niets te bepalen ondanks dat je braaf je stem uitbrengt. Ooit nagedacht over hoe dat komt? Als we weten dat alle politieke kopstukken hetzelfde reageerden op de winst van Trump, hoeveel maakt jouw stem dan uit? Moet je dat soort partijen blijven legitimeren met je stem? Op 21 maart krijgen we de gemeenteraadsverkiezingen. Ga jij echt nog stemmen op een partij die ook in de tweede kamer zit? Als je gaat stemmen, stem dan op een lokale partij. Dat zijn de outsiders die misschien meer met jou hebben dan met de EU. Misschien willen die outsiders ook wel een gekozen burgermeester. Misschien willen die outsiders wel dat er een einde komt aan die homogene politiek die ons alleen de illusie van vermeende invloed geeft maar, je totaal machteloos maakt.

Morgen spreekt de president van de VS ‘The State of The Union’ uit. Dit is de jaarlijkse speech van de president die op het capitool gegeven wordt. Meestal een saaie opsomming van alles wat wel goed gaat en hoe geweldig het Amerikaanse volk is maar, op dit moment wordt verwacht dat het een donderspeech gaat worden, gevolgd met vervolging van criminelen en zelfs beschuldigingen van landverraad. In de VS is de ‘State of Emergency’ afgekondigd en, dat maakt het mogelijk het militaire gerecht over landverraders te laten spreken. Hoe denk jij dat ze daar binnen de Europese politiek naar zullen kijken?

State Departement zet Obama-achterblijvers op zijspoor: https://edition.cnn.com/…/lawmakers-question-sta…/index.html

De belofte van Trump: https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQ&app=desktop

Brengers van nepnieuws en de universiteit van Leiden (het huis van Minerva en de universiteit die de meeste ‘hoge ambtenaren levert’ gaan samen met Facebook bepalen wat jij mag lezen: http://www.dagelijksestandaard.nl/…/1984-is-werkelijkheid-…/

Artikel 343
De Unie geniet, overeenkomstig de bepalingen van het aan de Verdragen gehechte Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, op het grondgebied van de lidstaten de voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn ter vervulling van haar taak. Ditzelfde geldt voor de Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank.

%d bloggers liken dit: