Gaat het globalisme haar NATO-speeltje inleveren?

De NATO verkeerd in zwaar weer. Donald Trump geeft aan de rekening voor die flauwekul niet meer te willen betalen en terecht. De houding van de NATO tegenover Rusland slaat als een tang op een varken. Wat doet de NATO daar aan de Russische grens? Voornamelijk de EU ‘beveiligen’ tegen een Russische ‘invasie’. Een afgeleide van dat argument heeft de coupe in Oekraïne geforceerd, hetgeen tot een burgeroorlog heeft geleid, de Russische terugname van de Krim en zelfs het neerhalen van passagiersvlucht MH-17. Je weet wel, het ‘buffer’ argument; Oekraïne moet als een buffer functioneren tussen Rusland en de EU.

Volgens Trump is het idioot om je militair te verdedigen tegen het land waarvan je voor 70% afhankelijk bent voor je gasvoorziening. Dus, aan de ene kant geef je een hoop geld uit aan een militaire aanwezigheid aan de grens van dat zo dreigende land, terwijl je aan de andere kant de economie van dat land sterkt door enorme hoeveelheden grondstoffen af te nemen. Je sterkt dus een militaire macht waartegen je je vervolgens gaat wapenen.

 

 

Gas geeft macht

Die conclusie mag terecht getrokken worden. Als je Rusland als je vijand ziet, waarom breng je dan geld naar die vijand? Een ander tegenargument is natuurlijk dat Rusland Duitsland plat kan leggen door gewoon de kraan dicht te draaien. Was Rusland echt een vijand geweest, dan had die vijand een belangrijk deel van de Europese economie gewoon stil kunnen leggen. Het zou zelfs talloze levens kosten en, niemand die daar op korte termijn iets aan had kunnen doen. Dus, Rusland heeft een belangrijke controle over Duitsland. Het is volstrekt idioot om je economie zo afhankelijk te maken van die zogenaamde vijand en, het feit dat die vijand nooit op dit gebied zijn tanden heeft laten zien geeft al aan hoe gevaarlijk die Russen zijn.

“Nie Wieder”

Opnieuw toont de EU zich als een organisatie die in het geheel niet rationeel functioneert. Het is een experiment van technocraten die hoofdzakelijk bezig zijn zich belangrijk te maken ten koste van de Europese bevolking. Laten we niet vergeten dat die EU ons onder het motto van: “NOOIT MEER OORLOG”, verkocht is. Dat staat in enorm contrast met hoe deze organisatie zich tegen grootmacht Rusland manifesteert. We mogen het geduld van de Russen bewonderenswaardig noemen. Zij hebben in Syrië een streep in het zand getrokken en beloofd dat Syrië geen tweede Libië zou worden. Vanaf januari 2017 hebben ze ISIS weten op te ruimen, ondanks dat ook de Nederlandse overheid met belastinggeld allerhande rebellenclubjes tegen Assad is blijven steunen.

Oprotten

De EU durft het over veiligheid te hebben en haalt in enorme hoeveelheden mensen binnen die homogeen lijken op het gebied van een geloofsovertuiging die niet als typisch Europees geldt. Kijken we dan naar de Russen, dan hebben wij veel meer gemeen met Russische autochtonen dan met de mensen die met bootvrachten worden uitgeladen in Zuid Europa.
Kijken we naar de situatie in Nederland, dan zien we nu dat allochtonen met succes politiek actief zijn. Partijen als DENK vormen nu in de Randstad een politieke meerderheid en, dat gaat zich landelijk verbreden. Meteen wordt ook de mentaliteit van die allochtonen partij steeds duidelijker: “Als het je niet aanstaat moet je maar OPROTTEN!”

 

 

EU geen oplossing maar probleem

Zitten we in de problemen in Europa? Griekenland is eerst economisch gesloopt door de EU door belastinggeld aan banken te geven. Men noemde het de ‘Griekse schuld’ maar, Griekenland had nooit dat probleem gekend als het niet tot de Eurozone was toegetreden. De Griekse bevolking betaald een enorme prijs voor een falend leiderschap van zowel de Griekse regering als de EU. Ze hebben niets aan de EU gehad. Ze zijn afgeperst en hebben publiek bezit onder dwang moeten privatiseren. Griekenland is door de banken en de EU bestolen van alles wat de Griekse burger bezat. Daarna is Griekenland overlopen door migranten die via Turkije in Griekenland aanspoelden. Juist tussen Griekenland en Turkije had de EU moeten optreden. De mensensmokkel had gestopt moeten worden maar, de EU deed precies het tegenovergestelde.

Integratie

Ondertussen lukt de inburgering van die mensen ook niet. Was integratie al voor de moord op Pim Fortuyn een probleem, dan kunnen we die gehele integratie nu als een totaal mislukt project beschouwen. Het taalprobleem leidt nu tot een algemene niveauverlaging op scholen. Het verschil in normen en waarden leidt tot crimineel gedrag van draaideur criminelen. Groepen die nu net door de autochtone bevolking van dit land worden geaccepteerd, lopen nog steeds gevaar gemolesteerd te worden omdat bepaalde culturen de door ons gestelde normen en waarden niet respecteren. Daarvoor worden zij zelfs door hun cultuur ook ontheven.

Social engineering

Dus waar stuurt de EU samen met onder andere de Nederlandse regering op aan? We betalen veel geld voor een vijandsbeeld dat ten onrechte in stand wordt gehouden. Er is zelfs een onderste steen die maar niet boven mag komen. Ondertussen worden we overspoeld met mensen die hun thuis ergens anders hadden maar, daar weinig kansen hebben omdat het globalisme ook in die landen de dienst uitmaakt. De ontwikkelingshulp zoals die gegeven wordt door onder andere Nederland forceert leiders van arme landen hun mensen arm te houden. Een hongersnood is altijd goed voor geld dus, honger is de handel van die zogenaamde leiders geworden. Als we die mensen niet met de dreiging van oorlog bestoken, dan mogen ze van de honger omkomen omdat de macht vanuit het westen zich met de politiek van die landen bemoeit.

Ondertussen worden die landen arm gehouden terwijl bedrijven als Shell roofbouw plegen op grondstoffen zonder respect voor natuur of bevolking. We delen meer wapens uit dan voedsel waardoor de armoede toeneemt. We zien mensen met oorlogstrauma’s hierheen vluchten en je kunt ze dat niet kwalijk nemen maar, ondertussen is dat wel hetgeen dat onze veiligheid bedreigt. Dat allemaal voor een sociale herstructurering zoals die na de meeste burgeroorlogen plaatsvindt. Denk aan het voormalige Joegoslavië dat is gedemonteerd door George Soros, de VN en de NATO. Kijk naar dat internationale gerechtshof in Den Haag dat bijna geen Joegoslaaf kon veroordelen omdat ze niet de gevangenis in Scheveningen overleefden. Mocht de waarheid niet naar buiten komen?

 

 

Globalisme

De wereld wordt blootgesteld aan een manipulatie waaraan iedere wereldbewoner onderworpen moet worden. Het welzijn van mensen is nooit meegenomen in het globalistische plan. Dit plan is in het leven geroepen door enkelingen omdat ze dachten hiermee weg te komen. Er is een organisme ontstaan dat gecompartimentaliseerd onderdelen van één agenda dient en, de EU is daar een belangrijk onderdeel van. Alles wat er boven die EU aan de touwtjes trekt is aan het zicht onttrokken. Ondanks dat je het niet kunt zien bestaat het wel en met de komst van Trump is daar zichtbaar het klad in gekomen. Het is aan ons om te erkennen dat er voor ons niets bij de EU te halen valt. Als onafhankelijke landen zijn de EU-lidstaten uiteindelijk beter af. We hebben willoos onze soevereiniteit verkwanseld aan een stelletje technocraten die zichzelf verrijken ten koste van de vrijheid van velen.

Einde EU

Het is over met de EU. We hoeven dit alleen maar te blijven herhalen om die realiteit te versnellen. Het is over met de Nederlandse regering, de parlementaire democratie en alles wat ons tot dit punt gebracht heeft. We zullen iets nieuws moeten bedenken in de republiek der Nederlanden. De Amerikaanse constitutie lijkt een prima basis om van daaruit een nieuwe politiek te starten. Een kleine overheid, een munt die door het volk vrij van rente gecreëerd wordt. Het kan allemaal, als we beginnen te denken in mogelijkheden in plaats van de grenzen die ons zijn opgelegd. De EU en de Nederlandse overheid heeft genoeg ellende gecreëerd. We gaan straks het Nederland maken zoals wij vinden dat het moet zijn. Het eerste wat we straks gaan doen is de politieke invloed weghalen bij mensen met een dubbel paspoort of mensen die hier niet geboren zijn. Als je dat niet bevalt, dan mag jij OPROTTEN.

4%

Ondertussen heeft Trump de deelname eisen aan de NATO verdubbeld. Werd er van Nederland een 2% van het BNP als uitgave aan defensie geëist, dan is volgens Trump 4% wenselijk. Trump probeert de NATO te nekken met een financiële eis waaraan geen land gaat voldoen. Hij doet dat wat in de vrije markt bekend is als “je uit de markt prijzen” en daarmee komt een EU-leger met grote stappen dichterbij. Deze decentralisatie van militaire macht gaat een uitkomst en een nieuw probleem zijn voor de wereldvrede. De VN zal zich hopelijk aan de nieuwe spelregels aanpassen. Nu zit Turkije vast in de NATO. Straks is Erdogan een éénling met een groot leger en, daar komen nieuwe problemen van. De EU zal uiteindelijk het EU-leger uitbreiden met partners van buiten de EU. Dat is wat de EU doet maar, hoe lang heeft de EU nog te bestaan?

%d bloggers liken dit: