De geopolitieke geschiedenis rond MH-17

“Nederland is geschokt door deze dramatische gebeurtenis en leeft intens mee met nabestaanden en dierbaren van de slachtoffers.” Dat was de eerste zin van Mark Rutte in reactie op het neerhalen van vlucht MH-17. De radioversie klinkt standaard ondanks een niet onbelangrijk detail; Mark Rutte heeft met iedereen, inclusief Porosjenko gesproken en als laatste met Putin.
De video toont echter nog iets heel anders. De video duurt 126 seconden en onze schoolmeester moet maar liefst 29 keer op zijn spiekbriefje kijken. Onze MP had zo weinig binding met de geschreven woorden dat hij niet recht in de camera kon kijken om op een oprechte wijze te vertellen hoe er zou worden omgegaan met deze nationale ramp. De radioversie vertelt ook niet hoe Ivo Opstelten naast de premier staat en een bijzonder handgebaar tot twee keer oefent.

 

 

Deze video vertelt heel veel over hoe het aangekondigde onderzoek verder is verlopen. In deze video worden de belanghebbende partijen plus de zondebok in een significante volgorde genoemd en er wordt afgesloten met een uitspraak die Mark Rutte tot in zijn laatste dagen zal blijven achtervolgen; “De onderste steen”.
Ter ondersteuning van het narratief dat al ruim voor het neerschieten van MH-17 aanwezig was kopte de Telegraaf in chocoladeletters het woord “MOORDENAARS” in de zaterdageditie van 19 juli 2014. De voorpagina toonde een separatisten-leider die de teddybeer van een jong slachtoffer omhoog hield. In deze ‘krant’ werd geduid hoe deze man triomfantelijk de beer omhoog hield echter, liet de video waaruit een frame was genomen een heel ander beeld zien. Op Youtube verschenen de videobeelden en de voorpagina van de Telegraaf werd online veranderd. De excuses van de Telegraaf bleven uit en de tijd heeft dit kleine stukje geschiedenis van een krant met een reeds dubieus verleden moeten wissen, ware het niet dat het internet een collectief geheugen kent dat lastig te wissen blijkt.

 

We hebben een jankende ome Franz in talloze herhalingen mogen zien snotteren op een wereldplatform met het Telegraaf narratief in de hand. Franz zocht de steun van de VN en wilde eigenlijk een mandaat voor de NATO lospeuteren maar, zijn optreden werd al snel buitengewoon gênant. Niet omdat Franz zo’n emotioneel betoog had gegeven maar, omdat de inhoud ervan aan alle kanten niet klopte. De fundamenten van de argumenten waarmee Timmermans de veiligheidsraad van de VN probeerde te overtuigen werden weggemaaid door de talloze videobeelden die ongesneden op internet verschenen. Er werd over de roof van kostbaarheden gesproken, terwijl die kostbaarheden juist in veiligheid werden gebracht. Er werd gesproken over het gooien met kinderspeelgoed terwijl de complete beelden met respect en medeleven van de vinders waren doordrenkt. Het enige argument dat nog even overeind bleef was dat de lichamen terug moesten komen.

 

De hoeveelheid bewijzen tegen de Russen die later als vals werden geclassificeerd zijn aanwezig. Zo was er nog geen halve dag na het incident al een video online met daarin een telefoongesprek tussen de daders en hun commandant. De video bleek al snel ouder te zijn dan het ongeluk. Dat bleek uit de metadata van de video en, vervolgens zijn er allerlei argumenten ontwikkeld om de legitimiteit van deze video hoog te houden. De video was afkomstig van de Oekraïense geheime dienst, de tijd van productie uit de metadata blijkt van voor het ‘ongeval’ en, Oekraïne is tevens een verdachte partij in het neerhalen van MH-17. Als Oekraïne over bewijsmateriaal beschikt aangaande een evenement dat nog moet plaatsvinden, dan duidt dat niet alleen op voorkennis.

 

Nadat MH-17 was neergeschoten en het grootste deel van de lichamen geborgen waren, namen de oorlogsactiviteiten rond het rampgebied toe. De oorlog om het zich afscheidende Oekraïne barstte ook uit op het politieke front, het eerste pakket met economische sancties van de EU tegen Rusland ging in over de annexatie van De Krim. De druk op Rusland nam politiek toe, hetgeen de militaire steun aan de separatisten in het afscheidingsgebied tot een politieke valkuil maakte.

Zonder Maidan geen MH-17

Oekraïne is verscheurd geraakt door buitenlandse inmenging. Aan het land werd al jaren politiek getrokken. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie zijn allerlei globalistische krachten zich gaan nestelen rond Kiev. De politieke instabiliteit werd misbruikt om de uiteindelijk wig tussen Oekraïne en Rusland te drijven. In 2005 vond de ‘Oranje Revolutie’ al plaats, een Soros/CIA operatie waarin USAID geld werd misbruikt om politieke invloed te verkrijgen. Tegelijkertijd werd het land leeggeplukt door oligarchen die de heersende corruptie voedden om zichzelf te verrijken. Oekraïne was een bestuurlijke puinhoop met armoede tot gevolg en de burger had daarin alleen de slachtofferrol.

Daaruit zijn de Maidan demonstraties ontstaan. Die demonstraties zijn later omgedoopt tot ‘Euromaidan’ en, dat vertelt precies wat er is gebeurd. De demonstranten zijn gemanipuleerd in het geloof dat een toetreding tot de EU voor bestuurlijke en economische verbetering zou zorgen. Daaropvolgend is een extreem rechts regime middels een coupe aan de macht gekomen onder leiding van Porosjenko. Het oostelijke deel van Oekraïne kent een bevolking die een sterkere band met Rusland voelt en, kan zich niet vinden in de nieuwe regering in Kiev. Op hetzelfde moment heeft Rusland De Krim geannexeerd. Dit was een geweldloze exercitie omdat op De Krim ten alle tijde een sterke militaire Russische aanwezigheid is geweest.

Voor het globalistische westen was het juist van belang ook deze oostelijke grens met Rusland te beheersen. Er zijn nog tal van enorme financiële belangen die hier spelen omdat het gebied rond Donetsk zeer rijk aan schaliegas is. Vanuit een geopolitiek perspectief wil het globalisme zo dicht mogelijk op de Russen zitten. Dit geheel tegen de afspraken in die Michael Gorbatsjov ooit gemaakt heeft over de afstand van NATO landen tot Russische grenzen.
Als het ‘bewezen’ zou kunnen worden dat het oosten van de Oekraïne en/of de Russen achter het neerhalen van MH-17 zitten, dan was dit voor de NATO een argument geweest een VN mandaat te ontvangen voor een militair ingrijpen in de regio. Dat zou voor Rusland onacceptabel zijn geweest en zou dit zo kunnen aflopen als waar de NATO richting de Russen al jarenlang op aanstuurt.

Dus, zou het kunnen dat MH-17 geen ongeluk was? Zou het kunnen dat MH-17 om geopolitieke redenen geofferd is? Dat is de werkelijke ‘onderste steen’ en, na vier jaar onderzoek kunnen we vaststellen dat men niet zo’n haast heeft die te vinden. Dat blijkt ook wel uit het feit dat minister van BZ Blok onlangs nog dacht Oekraïne wel aansprakelijk te kunnen stellen. Dat schip was in november 2014 gepasseerd, omdat Oekraïne een vetorecht kreeg over de te publiceren informatie.

Rusland is schuldig

De conclusie die je mag trekken is dat bij voorbaat Rusland niet een belang kende in het neerstorten van MH-17. Alle gevolgen die de catastrofe met MH-17 voor Rusland hebben gehad zijn negatief. We hebben de Russen al tijden niet op een ondoordacht handelen kunnen betrappen. Zouden zij niet begrepen hebben dat de NATO zou ingrijpen als die kans werd geboden? Hoe snel zou Shell aan het werk zijn gegaan als het gebied in NATO handen was geweest? Vervolgens had die wereldmacht ook daar aan de Russische grens gestaan. De EU zegt graag Oekraïne als een buffer tussen EU en Russisch grondgebied te hebben maar, is dat niet eerder andersom? Waarom heeft Rusland na de coupe meteen bezit genomen van de Krim? Omdat anders een belangrijke legerbasis van de Russen zo goed als EU grondgebied zou worden. Waarom heeft de bevolking in een referendum met bij 98% aangegeven liever bij Rusland te horen? Omdat de regering van Kiev en die mensen weinig tot niets gemeen hebben. De EU reageerde met sancties en niet lang daarna werd MH-17 uit de lucht geschoten. Nu zijn er ‘nieuwe bewijzen’, daarover later meer.

%d bloggers liken dit: