Corruptie live op TV

“Ontwikkelingshulp voor Britse aandeelhouders.” Het vervallen van de dividendbelasting zou dat effect sorteren. Het argument voor het laten vervallen van deze belasting is dat bedrijven Shell en Unilever Nederland onder deze condities niet zullen verlaten. Dat argument blijkt uit verschillende memo’s niet zo geldig te zijn en, zelfs de werkgelegenheid in Nederland zou hier geen anderhalf miljard schade van ondervinden.

Dus, het laten vervallen van de dividendbelasting had dus anders vertaald een negatief effect op de Nederlandse economie. Geld dat in Nederland besteed kan worden aan tal van zaken blijft nu in de zakken van de rijke lieden die vanuit ‘The City of London’ opereren. Dat bleek tijdens de kabinetsformatie uit verschillende rapporten. Alle regeringspartijen hebben die rapporten gezien maar, de partijleiders kunnen zich dat niet herinneren. Geen van allen, zelfs niet op het moment dat premier Mark Rutte tot ruim 20 keer het bestaan van die rapporten ontkent.

Dat is ongeloofwaardig. Niet alleen de ontkenning van Mark Rutte maar, tal van kamerleden waren op de hoogte. Ze zijn bij de formatie van het kabinet met deze maatregel akkoord gegaan, ondanks dat de SGP en D66 niet zo gecharmeerd waren van het voorstel. Die anderhalf miljard per jaar was slechts wat wisselgeld om te kunnen meeregeren of, is hier iets anders aan de hand.
Voor de VVD ligt dit natuurlijk allemaal heel anders. Die zijn door lobbyisten benaderd en, die lobbyisten hebben iets in het verschiet gelegd als de belastingwetgeving hierop wordt aangepast. Zo werkt het corporatisme in Polderland. Partijen krijgen verzoeken vanuit het bedrijfsleven en, als de compensatie is uitonderhandeld, dan wordt de wetgeving doorgedrukt.

De coalitiepartners hoeven niet te vragen waar zo’n idee vandaan komt, zij willen meedoen al hebben ze wel moeite dit uit te leggen aan hun achterban. Het vervallen van de dividendbelasting stond tijdens de verkiezingen in geen enkel verkiezingsprogramma, terwijl dit toch een maatregel is die het land nu bezighoudt.
Wat blijkt, alle partijen die hun handtekening onder het regeerakkoord hebben gezet, zijn in verkapte vorm even corrupt als de VVD. Zij worden niet slechter van het vervallen van deze belasting, in tegenstelling tot de rest van Nederland. Het pijnlijke is dat deze mensen zich wel “volksvertegenwoordigers” noemen. Omdat het merendeel van dit land nog steeds niet doorheeft hoe ernstig de corruptie in Den Haag is, blijven we massaal op meer corruptie stemmen.

Wat heeft onze Mark nou gedaan? Minister president Rutte heeft een x-aantal memo’s aangaande dit onderwerp achtergehouden, waardoor minder duidelijk bleek hoe slecht dit voorstel voor Nederland is. De kamer heeft de beschikbaar gestelde informatie gewogen en op basis daarvan voor de afschaffing van de dividendbelasting gekozen. Was de informatie volledig geweest, dan was het hele feest voor de City of London misschien niet doorgegaan.

Na een WOB actie is deze informatie toch gedeeltelijk boven water gekomen en de oppositie voelt zich namens de Nederlander bedonderd. Daar begint een politiek steekspel want, alle partijen die gaan regeren vallen ten prooi aan hetzelfde systeem van corruptie. De oppositie kan nu de koppen van de regeringspartijen inslaan en, dat betekent een zetelwinst in de peilingen die zich misschien in klinkende munt laten uitbetalen als ze zelf gaan regeren.

Mark Rutte heeft dus gelogen en met het vertrek van Halbe Zijlstra zei hij nog dat liegen een doodzonde was in de politiek. Rutte heeft dus een doodzonde begaan maar, het is fifty/fifty in de kamer. De helft van de kamer is oppositie en de helft van de kamer zit daar namens een regerende partij.

 

Er zijn 150 zetels die worden warm gehouden door:

Partij Zetels

REGERINGSPARTIJEN:

VVD 33
CDA 19
D66 19
CU 5

Totaal 76

OVERIGE PARTIJEN

SGP 3
PVV 20
FVD 2
PVDA 9
GL 14
PVDD 5
SP 14
DENK 3
50PLUS 4

Totaal 74

Mocht minister president Rutte een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgen, is de kans dat hij zo’n motie overleeft tamelijk groot. Niet alle niet regerende partijen hebben zich in het debat van vandaag en in hun stemgedrag als oppositie partij geprofileerd. Zelfs de SGP had weet van de ontbrekende documenten en beriep zich zoals iedereen op een slecht geheugen.
We worden geregeerd door mensen die zich de details van zo’n controversieel dossier niet graag herinneren. Ze beroepen zich op slechte geheugens, die wat selectief blijken te zijn. Buma kon zich helemaal niets herinneren terwijl hij notabene zeker één van die memo’s thuis had. We hebben hem zien liegen dat ie barst omdat hij iets achterhoudt dat vele malen erger is dan het achterhouden van een memo. We zien hem knikken als een knipmes naar bedrijven als Shell, Unilever en Phillips.

Pechtold heeft de moeite niet genomen om de memo’s door te nemen en, het vermoeden bestaat dat de rest dat ook niet deed. Waarom zouden ze zich moeten inlezen in materie die ze niet interesseert? De centen moesten gewoon in Londen blijven en zij gingen dat verkopen.
We zijn allemaal getuige van de openlijke corruptie in Den Haag als we tussen de regels lezen. De VVD was de enige partij die echt achter deze maatregel stond en de rest boog het hoofd en accepteerde dat meedoen belangrijker is dan de winst voor de achterban.

%d bloggers liken dit: