Huma en Hillary

 

Anthony Weiner werd vorig jaar gearresteerd en zijn laptop werd geconfisceerd door de politie van New York. Weiner was niet alleen lid van het Amerikaanse congres, maar ook getrouwd met Huma Abedin. Huma Abedin is in de jaren ’90 als studente tot de staf van Hillary Clinton gaan behoren. In 2000 werd zij de PA van Hillary Clinton en is door Clinton vele malen beschreven als ‘de dochter die zij nooit heeft gehad’. (Of dat een sneer naar dochter Chelsey is of een moment van oeverloze eerlijkheid?) Abedin Houdt tevens met haar moeder kantoor in Londen. Dat kantoor gaat bij de naam “Muslim World League London”. Huma’s moeder is onderdeel van de Muslim Brotherhood.  

Snuff film

Op de laptop van Anthony Weiner staat een file met naam “Life Ensurance”. In die file schijnt allerhande informatie te zitten die schadelijk is voor hooggeplaatste ambtenaren in Washington. In die directory zit ook – naar overlevering – een video waarin Hillary en Huma een kind misbruiken op een manier die geharde politie mensen naar de psycholoog heeft gestuurd.  

Het betreft een Satanische snuff-film volgens de overleveringen. Deze video lijkt nu op ‘The Dark Web’ gepubliceerd te zijn en talloze mensen doen verslag van de inhoud. 

 

Of het geheel een ‘Hoax’ betreft of echt is, laat zich raden, maar de timing mag op zijn minst opvallend genoemd worden. De video zou op maandag geplaatst zijn, na de vrijdag waarop de Tomahawks richting Syrië zijn gestuurd. Waarom is die timing relevant? Omdat het sturen van raketten, de inval bij Trump’s advocaat Cohen én de release van deze video een reeks van evenementen zijn die het beleid van Trump aan het slingeren brengen.  

Burgeroorlog

Is het mogelijk dat Trump onder de druk van de informatie die bij Cohen is gevonden, invloed op de aanval op Syrië heeft gehad? Wat Trump al wist over de vorige gifgasaanval in Syrië en zijn recente actie met Tomahawks, lijkt allesbehalve rationeel. Wat Robert Mueller bij Cohen heeft gevonden kan wellicht tot een impeachment leiden. Komt het tot een succesvolle impeachment dan zal Trump moeten aftreden en dan staat de VS aan de voet van een echte burgeroorlog.  

Het enige wat dit Zwaard van Damocles boven het hoofd van Amerika kan laten verdwijnen, is iets dat de gehele VS tot op het bot shockeert. Deze video, als de geruchten waar zijn, zou het geheel weleens volledig op zijn kop kunnen zetten. Mueller, een Clinton operator, zou meteen kunnen aftreden of uit zijn functie gezet kunnen worden. De crisis die deze video teweeg kan brengen zal alles overstemmen als deze video inhoudelijk dat is wat men beweert.   

Satanisme

De video gaat niet alleen over kindermisbruik door twee vrouwen. De video gaat niet over het misbruik van een kind door Huma en Hillary. De video gaat over Satanisme in de praktijk. De onmenselijke praktijken binnen het Satanisme uitgevoerd door iemand die in 2016 president van de VS had kunnen worden. Dit is de horrorfilm die de gehele MainStream Media doodzwijgt. De gehele gekochte media heeft al deze onderwerpen al decennia lang begraven en dit zijn de zaken die misschien een redding voor Trump zijn.  

Het is bekend dat Trump zich tegen de mensenhandel en pedofilie heeft ingezet. Zijn dochter is de aanvoerster van een commissie die zich alleen met dit onderwerp bezighoudt. De familie Trump weet hoe het Satanisme regeert in Washington.  

De geïnformeerde burger is met deze wetenschap in aanraking gekomen, maar de alles bepalende hoofdmoot niet. Als het ter sprake komt wordt het weggezet als ‘complottheorie’, maar hoe zal die burger reageren op de inhoud van die video? Misschien dat de evenementen van de afgelopen decennia daarmee vanuit een nieuw perspectief worden ontvangen. En daarmee vraagt dan de gepropageerde geschiedenis om revisie. 

Inhoud van de video

Wat toont de video volgens de geruchten? De video toont Huma, Hillary en een onbekend meisje, dat onder dwang, orale seks aan de volwassenen geeft. Vervolgens wordt het kind gekneveld en van de huid op haar gezicht ontdaan dat vervolgens door de vrouwen ‘gedragen’ wordt. Dit alles terwijl het slachtoffer nog bij bewustzijn is en nog verder de stuipen op het lijf gejaagd wordt. Uiteindelijk vindt het meisje de dood. 

Het bloed van zo’n slachtoffer wordt afgetapt en gedronken in Satanische rituelen. Het bloed zit vol met adrenaline en daar schijnt het deze lieden gedeeltelijk om te doen te zijn. De stoffen die in het bloed van het geterroriseerde slachtoffer zitten, werken als een drug voor degene die het nuttigt. De spirituele betekenis van dit ritueel is voor Satanisten reëel.  

Het ritueel is niet nieuw maar eeuwenoud. We hebben alleen geleerd dat geciviliseerde mensen dit niet doen. We kunnen niet in overweging nemen dat er mensen zijn die anderen zoiets aandoen maar, alles wat je kunt bedenken dat je zou kunnen doen, wordt door anderen gedaan. We weten stilletjes aan dat veel van de mensen die deze wereld regeren, zich aan pedofilie schuldig maken. Wiener moet hiervoor 2 jaar zitten. Jimmy Savile had goede contacten binnen de Britse regering en het Britse Koningshuis. Savile wordt in verband gebracht met rituele slachting van kinderen. In Nederland hebben we de onophoudelijke geruchten rond Joris Demmink. Zou het verhaal rond de video waar kunnen zijn? Zou Wiener de boel uit angst verraden hebben? Kijk naar dat hoofd en de naam van de map waarin al die bagger te vinden is. 

 

Dit verhaal kent tot nu slechts een beperkte aantoonbare waarheid. Maar het gerucht gaat al heel lang en het laatste gerucht is dat sinds  maandag 16 april, deze video ergens in het Dark Web verstopt is. Het gerucht leidt al tot ontzetting. Misschien is dat wel een kaart die gespeeld wordt vanuit het kamp van Trump want het gevecht tegen het globalisme neemt steeds grimmigere vormen aan. 

%d bloggers liken dit: