Gifgas, het sleutelwoord tot WO III

Gifgas bepaalt weer de domste geluiden in het nieuws. Je hebt de reguliere media die naar de Russen en Assad wijst en je hebt delen van de ‘nieuwe’ media die werkelijk van alles schreeuwen. Vervolgens heb je de nieuwsconsument die van al dat geluid chocola probeert te maken en het geluid dat overheerst klinkt wat dommig of gewoon onjuist. Dus, wat weten we wel en wat weten we niet? 

WMD-argument

Ten eerste weten we dat gifgas een onderdeel is van het ‘WMD-argument’ zoals dat tegen Saddam Houssein is gebruikt. Tegen alle ‘intel’ in, heeft Collin Powell een leuke presentatie gehouden bij de UN, en vervolgens zag men genoeg reden Irak binnen te vallen. Interessant is dat VN-waarnemer David Kelly destijds in Irak naar WMD’s gezocht heeft en er geen spoor van heeft gevonden. Vervolgens heeft Kelly een ongelukkige uitspraak in de media gedaan die het WMD narratief tegensprak en werd kort daarop ‘gezelfmoord’. De invasie van Irak startte op 20 maart 2003, op 17 juli 2003 was Kelly dood.
Na de dood van Kelly vond een uitgebreid onderzoek naar zijn dood plaats om de complotdenkers de mond te snoeren. Er gaat nu opnieuw onderzoek plaatsvinden omdat er bewijsmateriaal is gevonden dat nooit in het officiële onderzoek is meegenomen.  

 

 

Wikileaks

Uit de door Wikileaks gepubliceerde emails, bleek dat George W. Bush en Tony Blair al een jaar voor de invasie van Irak deze oorlog hadden beklonken. Het officiële onderzoek van de VN-waarnemers was proforma. Het had alleen het doel deze oorlog te legitimeren dus, had Kelly zijn mond moeten houden. Uiteindelijk trok een Brits/Amerikaanse coalitie richting Irak, terwijl Kelly de zwakke fundamenten daarvoor aangaf.  
De weduwe van Kelly zegt nog steeds te denken dat het zelfmoord was, ondanks dat ze in de dood van haar man een aanleiding zag een boek te schrijven. De uitgever van het boek heeft haar geholpen door een team van onderzoekers samen te stellen en dat maakt het geheel een beetje een contradictie. Dat gezegd hebbende, is een zelfmoord niet uit te sluiten, ondanks dat de dood van Kelly de grootste oorlogsmachine ter wereld wel heel erg goed uitkwam. De timing in combinatie met overige omstandigheden is opvallend, maar zonder harde bewijzen kun je niemand beschuldigen. Toch?

Dr Kelly had given evidence to the Foreign Affairs Committee on July 15, just two days before he went missing, when he was asked about his alleged involvement in leaking information to BBC journalist Andrew Gilligan about the Government’s so-called “dodgy dossier” arguing the case for war with Iraq had been “sexed up”.” 

Gifgas

Het gebruik van gifgas is verboden volgens de Geneefse Conventie. Ondanks dat, is het bestaan – en daarmee het gebruik ervan – niet tegen te gaan. We hebben allemaal geleerd hoe misdadig het gebruik van dit gas is in tegenstelling tot andere wapens. Het gebruik van gifgas zou oneerlijk zijn, maar hoe eerlijk is het als burgers worden bestookt met bommen die zij nooit hebben zien aankomen? Oorlogen zijn nooit eerlijk, zeker niet tegenover burgers. De legers die sinds de tweede wereldoorlog militair actief zijn geweest, lijken geen echt onderscheid te maken tussen burgers of militairen. De achtertuin van de burger is het slagveld geworden, en de burger wordt tevens als een pion ingezet in de oorlogspropaganda die nog meer burgerslachtoffers kost.

Een programma?

Het is belangrijk om van onszelf te weten wat het woord “Gifgas” in ons losmaakt en waarom. Dit woord heeft een soortgelijke werking als het woord “Complottheorie”. We zijn met die woorden geprogrammeerd. Meteen als zo’n woord valt, dan geeft dat een automatische reactie waarin argumenten niet meer lijken te tellen. Het woord “Complottheorie” maakt dat alle gegeven argumenten worden weggezet als ‘onwaar’ of, van een ‘bedenkelijke waarheid’. De gegeven argumenten hoeven dus niet meer besproken te worden want, er is een woord gevallen dat alles in twijfel trekt. Zoiets doet het woord “Gifgas” ook. Het maakt een emotie los, die sterker is dan de argumenten die het daaraan gekoppelde narratief weerleggen. “Assad heeft gifgas gebruikt”, met een bijgevoegd plaatje van wat dode kinderen, is al genoeg om dit als ‘waar’ aan te nemen.   

Feiten?

Voor de consument van dit soort ‘nieuws’ is het gehele plaatje dan duidelijk en die heeft dan geen vragen meer nodig. De vragen die gesteld kunnen worden zijn onbelangrijk geworden, omdat zowel gifgas als Assad met ‘slecht’ worden geassocieerd. De herhaling van deze ‘nieuwsfeiten’ versterken die ‘waarheid’, zonder dat er ooit een echt bewijs voor het ‘nieuwsfeit’ wordt gepresenteerd.

  • Wie zijn de slachtoffers en waar is het pathologische onderzoek dat vaststelt waaraan ze zijn overleden?
  • Wie zijn de pathologen als er wel een onderzoek is? 
  • Wie zijn de brengers van de ‘feiten’?
  • Wat is hun rol tot nu toe geweest?
  • Welke media kanalen pompen welk narratief rond?
  • Waar staan zij voor en wat bestrijden zij?
  • Wie gaat over tot actie door dit nieuws?
  • Wie heeft daar voordeel van?
  • Voor wie gaat dit ‘nieuws’ negatief uitpakken?
  • Wie wordt er beschuldigd?

Skripal Propaganda

Kijken we naar de zogenaamde ‘gifgas aanvallen’ op een overgelopen Russische spion en zijn dochter, dan mogen we die zaak wel tekenend noemen voor de propaganda waaraan we blootgesteld worden. Het woord “gifgas” wordt gekoppeld aan “de Russen” en, dat moet al genoeg zijn. Voor velen is die versie van dit verhaal dan ook een feit. De tv zegt dat de Russen, Russisch gifgas hebben gebruikt tegen een arme overloper en zijn dochter. Het motief moet dus ordinaire rancune van de Russen zijn. Dan maakt men het graag wat persoonlijker door de naam van Putin te laten vallen. Het verhaal wordt verder aangedikt met de onschuld van de dochter en die van een ouwe spion die nu geen gevaar meer voor de Russen is. Gooi daar de woorden “Russisch Gifgas” bij en het plaatje is compleet. 

De bewijzen van Theresa May laten op zich wachten, net als de ‘onderste steen’ van onze Mark. Daar heeft men in Londen echter wat op gevonden en geeft de Russen een korte tijd om hun onschuld te bewijzen, anders volgen er sancties. Wie kan bewijzen dat hij/zij niet 3 dagen geleden een appel heeft gestolen?

 

Te dom

De domheid waarmee we in de Skripal zaak bestookt worden, is te stom voor woorden en het meest ergerlijke is wel, dat je die er wel aan vuil moet maken. Dat tenzij je het gepropageerde narratief gelooft, maar dan beschouwen we je nog even als ‘reddeloos verloren’. Zouden Russische spionage diensten daadwerkelijk op een ex-spion een methode gebruiken die direct met een dikke vinger naar de dader wijst? Serieus, zouden de Russen zo stom zijn om iets specifiek Russisch te gebruiken om op vreemde bodem iemand om zeep te helpen? Hadden ze niet beter een pan met Plovplov op het fornuis kunnen zetten en een gasontploffing kunnen veroorzaken? Nee, de FSB schijnbaar niet, want die Russen zijn niet zo slim.  

Ze hadden Skripal gewoon op straat overhoop kunnen schieten en hem een envelop met wat pikante inhoud over Trump kunnen geven. Als op die envelop in koeienletters de naam Christopher Steele had gestaan, dan had men in de VS iets moeten uitleggen. Was dat niet veel makkelijker geweest dan een dubieus gasje dat minder effectief dan geadverteerd blijkt?  

Als de Russen hier iets mee te maken hebben, dan moeten we ze als oliedom wegschrijven. Maar, gezien dat men geen enkele verdere bewijsvoering nodig heeft om de Russen verder te isoleren, kunnen we deze hele zaak beter vanuit een ander perspectief bekijken. 

Russische verkiezingen

Men heeft gesuggereerd dat deze actie door het ‘westen’ is ondernomen om de Russische verkiezingen te beïnvloeden, maar ook dit is het gedachtengoed van trage denkers. De Russische burger weet dondersgoed dat de NATO een leger aan de grens heeft geparkeerd. Het vaderland wordt dus bedreigd en staat onder een constante druk van leugens uit het buitenland. Vladimir Putin heeft de touwtjes in Rusland strak in handen en heeft Rusland voor de rand van de financiële afgrond weggesleurd. Ondanks alle sancties weet Rusland economisch te groeien en daar vaart de gemiddelde Rus wel bij. Dan komt er nieuws over een Russische verrader die door Putin zou zijn vergiftigd uit dat agressieve westen, en op basis van dát nieuws zou de Russische kiezer zijn stem voor Putin moeten laten vallen. Geloof jij het? 

Motieven

Rusland wordt politiek geïsoleerd, dat is een gevolg van het Skripal verhaal. Russische ambassadeurs zijn naar huis gestuurd en dat maakt internationaal overleg bijzonder lastig. De redenen waarom dit gebeurt, zijn met heel veel gemak te verzinnen en zoveel dat het geen zin heeft ze te benoemen. De eerste die zegt dat dit om Russisch gas gaat, zou je een draai om zijn oren moeten geven want er speelt zoveel meer dan dat.
Wat wel belangrijk is om te constateren, zijn de uitlatingen van Donald Trump. Trump buigt mee in dat westerse narratief, ondanks dat hij dondersgoed weet dat dit waarschijnlijk heel anders in elkaar zit. Wat motiveert Trump om hieraan mee te doen? 

Trump 

Om de vraag hierboven te beantwoorden, moeten we eerst zien dat Trump al ruim anderhalf jaar onder vuur ligt over de Russen. Niet dat er ook maar iets is bewezen, maar het lawaai blijkt genoeg te zijn om hem bij Putin weg te houden. Trump heeft nu met de belangrijkste leiders in de wereld om de tafel gezeten en nog steeds niet met Putin. Ze worden daadwerkelijk uit elkaar gehouden door een -als onzin aangetoond- ‘Russen verhaal’. Daaruit blijkt de kracht van de media. Als de media iets propageert, dan hoeft het geen waarheid te hebben om in een effect te resulteren. Wat op tv komt wordt met een hoop emotie als waarheid geslikt door een onwetende massa. Ondanks dat westerse democratieen zo genoemd worden, zijn consumenten niet bekend met de psychologische effecten van de propaganda waaraan zij blootstaan. Kijk naar Operation Mockingbird en begrijp hoeveel ‘The Deep State’ investeert in de ‘vrije wil’ van volkeren. 

Als Trump dus eenzelfde lijn als de globalisten kiest, dan blijft de kritiek van die media uit en blijft hij in gesprek met die globalisten. De globalisten bepalen nu de agenda en wil je daarop je invloed houden dan buig je mee in het geval van Trump. Hij kan niet anders, want doet hij dat niet, dan moet hij automatisch de stekker uit de NATO trekken en dan is er genoeg om te pogen hem af te zetten. Dus: Trump heeft meegedaan met het Skripal verhaal om politieke redenen.  

Trump en Syrië

Ondertussen zit de VS ook nog Syrië, waar de laatste stukjes ISIS worden bestreden. Trump heeft onlangs aangegeven het leger uit Syrië te willen halen. Volgens Trump heeft de VS niets in Syrië te zoeken en is dit de zoveelste kostenput die hij wil dempen. Hij heeft deze terugtrekking onlangs besproken met zijn Joint Chiefs in the Situation Room en de volgende dag lag deze vergadering op straat. Waarom? Omdat Trump uit zijn slof is geschoten tegen Joseph Dunford, de voorzitter van de JC.  

Waarom is dit “lek” wel nieuws? Omdat het aangeeft, dat hij in zijn legertop mensen heeft zitten die hem willen schaden. Daarom acteert het leger van de VS in Syrië ook anders als waar Trump voor staat. En ligt daarmee het feit op straat, dat in ieder geval, een deel van die top tot de ‘deep state’ behoort. Dat verklaart een heleboel en geeft de verhoudingen prima weer. Verwacht in het komende jaar dat ook de legertop wat ontslagen en positiewisselingen zal gaan zien.  

Dus, Trump buigt mee en leert continu zijn vrienden kennen. De conclusie mag zijn dat hij weinig vrienden heeft in Washington. Wanneer hij tegen de globalistische agenda ingaat, volgt altijd een reactie die het beleid beïnvloed. Trump maakt bekend dat de VS Syrië gaat verlaten en plotseling is daar een incident dat dit moet veranderen.  

Gekke Assad

De gifgas aanval van Assad lijkt dus een verzoek aan de VS om vooral te blijven. Dat is opmerkelijk te noemen, daar Assad eigenlijk weinig positieve ervaringen met de aanwezigheid van de VS heeft. We beschikken nu over de wetenschap dat Assad weinig problemen zou hebben gehad, als de VS zich nergens mee bemoeid had. Maar onder globalisten Obama en Clinton, moest eerst Libië vallen en daarna Syrië. Had hij geen twijfel gezaaid binnen het Witte Huis door zijn burgers te bestoken met gifgas, dan was de VS gaan werken richting de terugtrekking van haar leger. Nu ligt dat misschien weer anders. 

Dus, who benefits? Niet Assad, niet Trump en zeker Putin niet. Wie wel? Iedereen die zich globalist noemt. De hele EU, de globalisten die zijn achtergebleven in de Amerikaanse overheid én de VN. Wie zijn niet zo gecharmeerd van de EU en de VN? Trump, Assad en Putin om er maar eens 3 te noemen.  

BREXIT

Waarom schiet het niet op met die Brexit? Omdat Theresa May een echte globaliste is, die dus andere belangen dient dan die van Groot-Brittannië. Waarom heeft May zo’n zaak gemaakt van dat Skripal verhaal? Om het vijandsbeeld richting de Russen op te pompen, zodat de Britse bevolking zich eerder met de EU verbonden voelt, dan als soeverein land te functioneren in die grote boze wereld. Is dat het enige doel? Nee, bij lange na niet.   

Bekijk de wereld met afstand en je zult steeds meer motieven zien voor het politieke handelen dat men doet. De eerste laag daarvan is fake. De gifgas aanvallen zoals die gepresenteerd worden ontbeert het aan de gepropageerde motivatie. Die motivatie is niet te vinden als je er logisch over nadenkt, maar, wie het nieuws als hapklare brokken slikt, proeft alleen de nuance die eraan gegeven wordt. 

Het zijn de consumenten van het nieuws die dit soort zaken mogelijk maken. Zolang deze manier van politiek drijven die consument het zand in de ogen strooit, dan heeft het zijn beoogde doel gediend. 

Koude oorlog

Dan is er nog een groep mensen die de koude oorlog nooit hebben losgelaten. Deze mensen hebben wel ergens gezien dat de Russen ten onrechte worden zwartgemaakt, maar plaatsen dat nog steeds in een oeroud narratief dat niet meer van toepassing is. Ze blijven hangen in de oost/west tegenstelling maar hebben die nu omgedraaid. Vroeger was het westen goed, nu is dat het oosten. Dankzij deze voetbal mentaliteit zie je de meest domme zaken voorbijkomen, omdat men geen afstand neemt om het geheel te bekijken.

Het geheel is groter en veelzijdiger dan het oost versus west perspectief. Natuurlijk vind je daar nog altijd de sporen van, zeker als je alleen dat filter kent, maar er is zoveel meer aan de hand. Alle grote nieuwsfeiten zijn te plaatsen in de tegenstelling die de wereld op dit moment domineert. De tegenstelling tussen het globalisme van de rijksten der aarde en de soevereiniteit van landen waarin een burger enige bescherming daartegen kan vinden. Trump wil grenzen, Putin maakt zich zorgen om de grenzen van Rusland, Assad blijft vechten om de landsgrenzen van Syrië te herstellen en de EU breidt uit om steeds meer grenzen te vernietigen. Waar kwam Brexit vandaan? Juist, de open grenzen. De oncontroleerbare migratie was de Britten teveel. Hoe heeft die migratie vleugels gekregen? Door de oorlogen in het Midden Oosten. Hoe stop je die oorlogen? Niet meer vechten lijkt een optie…  

Massamigratie

Waarom wil het globalisme zo graag die massamigratie? Alleen om de wereld met een groter gemak te kunnen herstructureren. Daar komen de oorlogen vandaan en dat maakt het vluchtelingen vraagstuk lastig. Het zijn namelijk onze eigen landen die de massamigratie steunen door de subsidie van oorlogen in die landen. De politieke leiders van globalistische landen breken hun eigen naties af door oorlogen hier ver vandaan te initiëren. De mensen die hierheen komen, hebben geen documenten en velen komen mee als vluchteling, terwijl ze vanuit Pakistan zijn vertrokken. We importeren daarmee een cultuur die niet de onze is en waarvan elementen binnen die cultuur loodrecht op onze normen en waarden staan. Blijft dat ongelimiteerd goed gaan? Blijven wij de controle houden over eigen leefruimte of lopen we het risico onder de voet gelopen te worden? Wat zijn daarvan de potentiële gevolgen?

Harteloos

Je hoeft niet harteloos te zijn en het menselijke leed weg te wuiven om het gevaar van die migratie toch serieus te nemen. Het is een gevaar, kijk naar hoe de partij DENK in Rotterdam een stem heeft gekregen. Die partij is gegroeid dankzij het AANTAL stemmers en daaronder zitten weinig autochtone Nederlanders. Extrapoleer wat in Rotterdam is gebeurd richting de komende 15 jaar. Wat betekent dat? Ben je dan tegen die vluchtelingen? Nee, natuurlijk niet. Waarom komen ze hierheen en waarom staat de EU met open armen op ze te wachten? De migrant gaat de redding voor de EU zijn en de EU leegt jouw zakken om die migrant te motiveren hierheen te komen.  

Om dat te kunnen en willen zien, moet je bekend zijn met de term “Globalisme”. Begrijp je die beweging, dan kun je het nieuws weer interpreteren alsof het de wedstrijd tussen de Russen en de Amerikanen is. Deze strijd is een gevecht tussen goed en kwaad. Het gaat om het welzijn van iedereen, versus de tirannie van enkelingen. Het gaat over macht en de toekomst van een wereld waarin de vrede altijd is opgeofferd aan de ambities van kleine georganiseerde groepen. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen we ons daarin allemaal een individueel inzicht verschaffen, als we die moeite nemen en oude ideologieën loslaten zonder nieuwe aan te nemen. Het is een kans en het venster waarin dat kan, sluit zich. Straks hebben we nog alleen dat wat ons voorgeschoteld wordt en verdwijnt uw schrijver in een kamp dat met een hek wordt gescheiden van het grote kamp. Eén homogene wereld. Het klinkt zo mooi. Maar het is een verschrikking dat je als individu volledig aan de powers that be uitlevert.  

De komende tijd

De retoriek zal steeds harder worden tussen Trump, Putin en Assad. De spanning in de wereld zal stijgen tot een niveau dat de markt voor Jodium belachelijke vormen gaat aannemen. Waarom? Alleen om de spanning op te jagen. Alleen onder die druk kunnen beiden met elkaar persoonlijk met elkaar in gesprek gaan. We hebben eenzelfde techniek in het gesprek met Noord Korea zien plaatsvinden. Het resultaat daarvan zijn gesprekken over hereniging van een land dat verscheurd raakte tijdens de koude oorlog.
Kijken we wat verder terug in de geschiedenis, dan zien we dat de Cuba crisis gelijkenissen vertoont met de huidige situatie in Syrië. ook toen werd Kennedy uitgespeeld door ‘The Deep State’ en ook toen liep de spanning zo hoog op dat men de directe communicatie zocht. Kennedy heeft wel wat moeten opgeven en dat zal Trump ook wel doen om ‘The Deal’ te kunnen smeden. Eerst moet de wereld nog even sidderen en beven, zodat uiteindelijk tegen alle verwachtingen en propaganda in een nieuw verbond wordt gezocht onder vermeende vijanden. Daarna mogen weer wat globalisten vallen en herhaalt het spel zich opnieuw onder andere omstandigheden.

Als Trump en Putin het narratief kunnen doorbreken, dan mogen we verwachten dat een hoop kopstukken in de VS gaan vallen. Er liggen talloze aanklachten tegen personen en organisaties op stapel en het wordt tijd dat die worden uitgedeeld voordat de volgende crisis zich aanmeldt.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: