Bindend referendum zou rituele slachting direct stoppen

In 1992 is bepaald dat dieren alleen verdoofd geslacht mogen worden. We hebben als maatschappij bepaald dat dieren niet zouden mogen lijden, ondanks dat ze onderdeel van ons dieet zijn. Die wet kwam voort uit de ontwikkelingen waaraan de Nederlandse maatschappij toen onderhevig was.

In de jaren ’80 is de ‘verzachting’ begonnen. We werden overspoeld met boodschappen in de media dat ook mannen best mochten huilen. Er ontstond daardoor meer ruimte voor iedereen om zijn of haar gevoelens te uiten en ook om meer rekening met elkaars gevoelens te houden. Dat stond aan de voet van de politieke correctheid die nu het vrije woord overheerst, en het leidde ook tot een bewustwording die nu algemeen goed is. 

 Geen barbaren

Dieren hebben ook gevoel’, die realisatie werd maatschappelijk gemaakt. We moesten niet alleen de walvis beschermen maar ieder levend dier dat dreigde in de verdrukking te komen. Wij zijn mensen en geen barbaren en dat toont zich ook in de manier waarop wij met dieren omgaan.  

Met een gelijke gedachtegang kwam steeds vaker het woord “racisme” voorbij. In het begin van de jaren ’80 was er een scala aan grappen over Surinamers en dát paste niet meer in de jaren ’90. We zijn ons als maatschappij bewust geworden, dat vooroordelen -om zoiets stompzinnigs als ras- tot het verleden moeten behoren.  

 Discriminatie

Het begrip discriminatie ging leven, waardoor we plotseling oog kregen voor wat er in Zuid-Afrika aan de hand was. Sinds de dood van Steve Biko in 1977 zijn we langzaam maar zeker bewust geworden van wat er in Zuid-Afrika nog steeds gebeurde. De segregatie in de VS was door de civil rights movement in de VS definitief van de kaart geveegd, terwijl dit in Zuid-Afrika nog gaande was. Boycots volgden en RARA stak de Macro in de fik.  

Al dat gedoe rond Zuid-Afrika heeft discriminatie heel duidelijk op de kaart gezet. Vervolgens is RARA GroenLinks geworden en zijn we volledig doorgeslagen. GroenLinks is in 1990 opgericht en in datzelfde jaar is Nelson Mandela vrijgekomen. Mandela is een communist en GroenLinks was destijds een samenraapsel van socialistische en communistische partijen. Of die feiten ergens een relatie met elkaar hebben, is aan de actieve onderzoeker om te bestuderen, maar een duidelijke trend werd gevolgd in het gehele westen.    

 Communisten en socialisten

In de gewelven van de linkse beweging werd druk gevochten. Communisten en socialisten slaan elkaar de koppen in sinds het ontstaan van de begrippen. Dat zegt iets over die ‘linkse verdraagzaamheid’, ondanks dat men zo graag zo verdraagzaam wil lijken. Het was echter niet alleen het gebundelde links, dat de strijd voor een stukje ‘gelijkheid’ in de wereld gewonnen had. Het was de gehele westerse wereld die haar Christelijke normen en waarden vertolkt zag in de afschaffing van apartheid. In het Zuid Afrika van vandaag is de apartheid van weleer omgeslagen in een racisme tegen ‘blanken’. Er is dus niets geleerd van het verleden en, Zuid Afrika staat aan de vooravond van een genocide als deze trend zich voortzet.

 Positieve discriminatie

Die hype sloeg door en we kregen in Nederland te maken met het fenomeen positieve discriminatie. De werkeloosheid onder allochtonen was vele maken groter dan onder autochtonen en de overheid opende de subsidiepot waardoor er een ongelijke situatie op de arbeidsmarkt ontstond. Die praktijken werden goedgepraat met de woorden ‘multi-culturele samenleving’.

In dit multi-culti landje, rees de positieve discriminatie de pan uit. Er werd in deze maatschappij met verschillende maten gemeten. En dat heeft er toe geleid dat autochtonen zich gediscrimineerd voelden in eigen land. Discriminatie is en blijft discriminatie. Nederland heeft zich in verkapte vorm aan hetzelfde schuldig gemaakt wat we Pieter Willem Botha jarenlang hebben verweten. Wij discrimineerden en de autochtoon werd daardoor op een oneerlijke wijze op de arbeidsmarkt beconcurreerd.  

 Holocaust

De positieve discriminatie draaide echter helemaal door, want zélfs de rechten van dieren was aan die positieve discriminatie onderhevig. Islamieten en Joden slachten vee volgens eigen rituelen. Dat botst met de wetgeving die voor de dieren verzonnen was. De positieve discriminatie stak zijn kop op. En de discussie die daarop ontstond, liep vast, op een argument waarvoor deze hele maatschappij is week gemaakt. 

Natuurlijk ging de discussie aanvankelijk over het ritueel slachten zoals islamieten dat graag doen. Heel Nederland had echter zijn buik al redelijk vol van die voortrekkerij en gingen de spreekwoordelijke barricaden op. De discussie werd beslecht me de inzet van het ‘J-woord’. Ons schuldgevoel ten aanzien van de Joodse medemens is ons vanaf de eerste klas lagere school ingepompt. We hadden daar als maatschappij geen weerwoord tegen en hebben -de wederom spreekwoordelijk hooivorken– laten vallen. We waren verslagen. De positieve discriminatie had gewonnen en de dieren hebben het onderspit gedolven. We hebben onze eigen normen en waarden niet kunnen handhaven tegen de politieke correctheid die deze maatschappij al zo gecorrumpeerd had. Dieren mochten onverdoofd ritueel geslacht worden omdat we ideologisch in de knoop zijn gelegd. 

 Onrust

De PvdD heeft dit al een keer in 2011 op de agenda gezet maar, toen zijn alle initiatieven gestrand. “De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van mens én dier begint”, zegt Marianne Thieme. De rest van de partijen mompelen wat. Natuurlijk gaat ook dit voorstel weer sneuvelen, want er is verder maar weinig partijen in de tweede kamer, hier iets aan gelegen. Het zou een enorme onrust veroorzaken. En dat zou zich als een lopend vuurtje door het westen kunnen bewegen. Als alle EU-landen zich tégen het ritueel slachten keren, dan worden tal van mensen gedwongen vegetarisch te gaan eten.  

 De stemming binnen de parlementaire democratie

Zelfs de PVV, een partij die graag de Islamitische wereld een hak zet, zal dit wetsvoorstel niet steunen. De PVV is van Israël en die slachten net zo ritueel als de Palestijnen.

De SP zal voor zijn. Die hebben hun Maoïsme ingeruild voor een praktische vorm van socialisme. De slogan is de rijken betalen en verder gaat meestal de inhoud verloren in wat gemompel over waar ze zo eigenlijk nog meer voor staan. De SP zal de PVV stemmer willen aantonen dat ze voor de verkeerde partij stemmen dus, de SP stemt precies omgekeerd van de PVV.

De VVD twijfelt. Dat moet je vertalen in het volgende: Hoe de VVD hier tegenover staat, hangt af van de andere partijen. De weg van de minste weerstand is een afwijzing van de wet. Maar deze partij wil ook graag goede sier maken als iets dat ‘liberaal’ moet lijken. Dus, als er een kamermeerderheid tegen is, dan is de VVD voor. Anders is de VVD natuurlijk tegen.  Europa is belangrijker dan het leed van wat beestjes die ritueel geofferd gaan worden.

CDA zit in diezelfde schuit, en steeds meer boeren zien wel de markt die islamieten brengen. Als Halal vlees straks uit het buitenland moet komen, dan missen die boeren de boot. Aangezien het CDA altijd op een redelijke steun vanuit de agrarische sector kan rekenen, zal het CDA zwichten voor de lobbyisten.

GroenLinks zal goeie sier willen maken met het wetsvoorstel van de PvdD maar, ook GL wil geen gelazer binnen de EU. De doorslaggevende stem zou, in geval van nood, bij deze partij vandaan kunnen komen. Dus als het spannend wordt, dan is deze partij ‘verdeeld’. Ook hier gaat de wens van de EU boven alle andere belangen.

D66 zal de kiezer willen paaien, dus die gaan zeker met de PvdD in zee. Dat zal meteen laten zien hoe mooi de parlementaire democratie werkt. Een stukje dualisme binnen het kabinet en samen door de deur weer de kamer kunnen verlaten. Dat allemaal met tevreden hoofden, ‘Zo doen we dat in de polder!’ 

 Referendum

Dus, wat het merendeel van Nederland als ’onmenselijk’ betracht, gaat de tweede kamer uitgepolderd worden. Gelukkig hoeven we daar geen referendum over te houden, dat heeft mevrouw Ollongren al de nek omgedraaid. Zo’n referendum zou de thermometer ook wel heel diep in het overgevoelige rectum van de BV Nederland duwen. En dat zonder smeermiddelen. 

Zo’n referendum zou de rituele slachters tegenover onze maatschappelijke normen en waarden zetten. Het zou precies aangeven hoe wij als Nederland aan beiden kanten van het spectrum geradicaliseerd zijn, en dat zou waarschijnlijk niet zonder geweld gepaard gaan. De discussie zou het originele thema doen verwateren. Het zou gaan over Godsdienstvrijheid en niet over het leed dat geschiedt wanneer een dier zonder verdoving de hals wordt doorgesneden.  

Dat hoeft gelukkig allemaal niet, want D66 heeft het referendum om zeep geholpen. Ironisch genoeg gaat diezelfde partij zich straks achter de verliezende partij scharen en met een tevreden smoel zeggen dat de democratie nog steeds werkt als nooit tevoren. .

%d bloggers liken dit: