Is Q echt of slechts Trump entertainment?

Het rommelt steeds harder in de onderbuik van het internet. Er is iets aan de hand dat door kleine groepen mensen als ‘echt’ wordt beschouwd, terwijl er gemakkelijk argumenten te vinden zijn die duiden op de zoveelste manipulatie van de massa. Dat is wat er op grote schaal op het net gebeurt. Hordes mensen worden lastiggevallen met valse informatie of met lieden die correcte informatie besmeuren. Dat zaait niet alleen twijfel, maar het kost een hoop energie en tijd van de mensen die wél iets zinvols hebben te melden. Het moet ontmoedigen, maar als je zoveel slecht gefundeerde commentaren ontvangt, dan is het juist een bevestiging dat je op het juiste spoor zit.

 

Een gestructureerde boom aan informatie

Het Q-anon verhaal wordt steeds sterker. Het is niet tastbaar en kent geen keiharde bewijzen, maar de kruimels die worden gestrooid, leveren een gestructureerde boom aan informatie op. Die informatie was wel aanwezig, maar de hoeveelheid was te groot. Ongestructureerde informatie lijkt op een berg feiten waarmee niemand iets zinvols kan. Nieuwe feiten knopen alles langzaam aan elkaar. Q helpt mensen om via message-boards informatie te structureren. Dat is een proces dat iedere geïnteresseerde moet doorlopen en wordt niet via één uitgebreide website aangeboden. Als je het het hele verhaal op een website zet en er vervolgens maar het beste van hoopt, loop je het risico dat het wordt weggeschreven als ‘onzin’, dat je met een korrel zout dient te nemen.

Q-anon is onderdeel van het team rond Donald Trump. De relatie tussen Trump en Q wordt bevestigd door de zaken waarop door Q gewezen wordt en die Trump vervolgens in zijn Tweets codeert. Er bestaat zelfs een vermoeden dat Q de Twitter-account van Trump gebruikt om dit duidelijk te maken. De code die af en toe in de Tweets van Trump zijn te vinden, zijn subtiel. Spelfouten, het gebruik van hoofdletters, cijfers en codewoorden waarmee bepaalde figuren, organisaties of evenementen worden benoemd. Alles wat ongebruikelijk of grappig lijkt, alles wat niet direct begrepen wordt, heeft betekenis volgens Q.

Deze wereld kent een machtsstructuur die vele niveau’s boven de zichtbare macht uitstijgt. We denken in een democratie te leven, maar het beeld dat wij bij die realiteit hebben, wordt volledig beheerst door de media en politiek. We denken in een rechtsstaat te wonen, maar we leven in een systeem van privileges. Zij die het systeem dienen, verdienen de privileges. Zij die behoren tot het voetvolk, worden onderworpen aan de fictieve gerechtigheid van de rechtsstaat. Komt Alexander Pechtold nog weg met de in Leiden gepleegde corruptie? Pechtold heeft zijn flexibiliteit laten zien en dat heeft hem toegang gegeven tot het systeem waar de privileges worden uitgedeeld. Het wordt toegestaan en zelfs aangemoedigd. Vooral mensen die niet te chanteren zijn, vormen een gevaar voor de zittende macht.

In de VS vallen de Pechtolds bij bosjes en dat gaat nog wel even door. We staan aan het prille begin van de onthulling over de wereldwijde corruptie en Q tilt tipjes van de sluier op over hoe het allemaal is ontstaan. De geschiedenis van de VS is korter en de sluier waaronder die corruptie heeft plaatsgevonden, is flinterdun als je het met Europa vergelijkt. Het is allemaal een stuk opzichtiger, de geschiedenis zit er vol mee en het gevecht tegen de bank zoals deze er toch onder Woodrow Wilson is gekomen, spreekt boekdelen.

Amerika is verwikkeld in een stille burgeroorlog

Amerika was het instrument van de macht om totale controle over de wereld te verkrijgen. Nu vecht Amerika terug en de meeste mensen zien dat niet. De VS is verwikkeld in een stille burgeroorlog. Een oorlog tussen geheime diensten en individuen binnen die diensten. Van dat gevecht wordt nauwelijks verslag gedaan, omdat de MSM lawaai blijft maken over alles dat daar niets mee heeft te maken. De term “FAKE NEWS” is door de CNN uitgevonden en zij worden sinds de verkiezingen in Amerika met diezelfde term om hun oren geslagen. De EU commissie heeft inmiddels een intern rapport ontvangen waarin wordt aangegeven dat de overheid nooit kan bepalen wat wel en niet waar is. Hoe reageert de commissie op dit rapport?

Trump en Kim Jong Un

MSM weet zich niet goed een houding te geven als het gaat over het nieuws dat Trump met Kim Jong Un om de tafel gaat. Ze begrijpen helemaal niets van het proces dat daaraan vooraf is gegaan en zijn compleet uit het veld geslagen. Ze weten ook niet dat Kim Jong Un, via onder andere de Clinton Foundation, aan het benodigde uranium is gekomen. Ze weten het allemaal niet omdat ze al decennia lang de kruimeltjes in het nieuws niet meer onderzoeken. Ze leveren het wereldbeeld waarnaar de politiek wil handelen en de kijker stemt in met de gepresenteerd informatie en de acties die de regering daarop onderneemt.

 

De media hebben geen idee…

Kim Jong Un en Donald Trump hebben direct met elkaar gecommuniceerd via Twitter. Volledig politiek incorrect hebben ze elkaar over en weer wat gepest. Dat was het begin van een communicatieproces waarvan men niets begrijpt. Voordat je communiceert, moet je eerst iemands aandacht trekken. Zowel in de publieke arena als daarbuiten, heeft communicatie plaatsgevonden en in mei zitten beide partijen aan dezelfde tafel. Is dat een wonder? Nee, ruziemaken is een belangrijk onderdeel bij het oplossen van geschillen. Je irriteert de tegenpartij, zodat hij reageert. Als de VS niet had gecommuniceerd, dan waren ze bij ‘Rocket man’ binnengevallen omdat hij de buurt niet onveilig mag maken. In mei komt er misschien het begin van een deal tot stand en de media hebben geen idee hoe het zo ver is gekomen.

De NATO staat te blauwbekken

Als Clinton was gekozen, had de wereld er heel anders uitgezien. Dan waren er nieuwe oorlogen ontstaan, met alle potentiële gevaren die daarbij horen. Nu staat de NATO nog steeds voor de Russische grenzen te blauwbekken. Straks barst vanuit Kiev wellicht nog een keer de hel los, want tot nu toe heeft de VS nog weinig over Oekraïne gezegd. Sterker nog, Trump heeft het narratief van de globalisten aangehouden en zelfs de sancties op de handel met Rusland verlengd. Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar dat zouden we nu moeten kunnen herkennen. Zo heeft Trump ook de democraten een voorstel gedaan over DACA, dat notabene vele malen beter was dan de democraten ooit hadden durven dromen. Toch hebben ze dat voorstel afgewezen en Trump had dat goed ingeschat.

Kennedy was blind

Trump maakt een hoop lawaai, bepaalt het narratief van de media en Q informeert een groeiend publiek. De verspreiding van de waarheid zal wereldwijd plaatsvinden en dat verhaal dient eenduidig te zijn. Dat is de missie van Q en het beschermt Trump. Iedereen moet de waarheid kennen om daarmee de enorme leugen af te breken. Q is begonnen met posten op 4-chan, na het vrijgeven van de Kennedy-files. Dat is geen toeval. Niets in de wereld van Q berust op toeval. De moord op Kennedy had een belangrijke impact op de VS en daarmee op de rest van de wereld. Trump is in vele opzichten de beter voorbereide versie van Kennedy. Kennedy wist wel waar het aan schortte, maar had weinig notie van de omvang en kracht van de oppositie. Kennedy had geen Q en al helemaal niet wat daarachter zit. Kennedy was blind in vergelijking tot Trump.

 

Het recht op vrijheid van meningsuiting

Waar Q nu nadruk op legt is de IBOR (Internet Bill Of Rights). Internet is het medium dat het propaganda speelveld gelijkwaardig maakt. Zonder internet had Trump niet gewonnen, want dan had hij nooit de aandacht kunnen genereren die hij nodig had tijdens de verkiezingen in 2016. Zonder de vrije stroom van informatie zullen we nooit de waarheid kennen. Sinds de tweede wereldoorlog ligt die vrije stroom van informatie al zwaar onder druk. Dat was de macht van de ‘oude’ media die alles monddood kon maken door zaken gewoon niet te tonen. Nu proberen tech-bedrijven hetzelfde te doen, door accounts die het verkeerde politieke geluid laten horen, te dempen of zelfs te verwijderen. Het eerste amendement van de Amerikaanse Bill of Rights is het recht op de vrijheid van meningsuiting. Daar kunnen techbedrijven nu omheen, omdat zij het recht hebben te bepalen wie er wel of geen gebruik kan maken van hun producten. Omdat bedrijven als Google, Facebook en Twitter de grootste spelers zijn in de markt, hebben zij de controle over de informatie naar zich toegetrokken en informatie kan meningen bepalen. Internet is de straat geworden waar je mag roepen wat je wilt.

IBOR is de tegenhanger van de Net Neutrality Law. Deze is onder de regering van Obama in de stijgers gezet en lijkt heel vriendelijk naar de consument, maar het gaat er hoofdzakelijk over dat service providers niemand mogen weigeren. Ziggo mag je bijvoorbeeld niet weigeren service te verlenen, maar Facebook mag dat wel en Google mag je informatie gewoon begraven. De controle van informatie komt daarmee in de hoek van de grote software bedrijven en die krijgen daardoor de ongewenste vrijheid om die van individuen te minimaliseren.

Energie is alles in deze wereld

De belangrijkste informatie voor ons als mensheid wordt onderdrukt door een macht die steeds meer is gecentraliseerd. Wetenschap is macht en als deze macht je wordt onthouden, kun je gemakkelijk worden onderworpen. Zo steekt de wereld al heel lang in elkaar. Eén van de meest sprekende voorbeelden is Stanley Meyer. Meyer wist water op een efficiënte manier te scheiden in separate waterstof- en zuurstof moleculen. Die uitvinding kon de hele wereld op z’n kop zetten. Economieën zouden drastisch veranderen. Iedereen zou over gratis en schone energie kunnen beschikken en zoals JP Morgan al tegen Tesla zei; “Daar kan ik geen meter tussen hangen.”

Vrije energie maakt de irrigatie van woestijngebieden mogelijk. Het maakt iedere vorm van productie goedkoop. Energie is alles in deze wereld. Het kost momenteel energie om als individu het recht op energie te claimen. Wat als dat wegvalt? Wat als de zuivering van water plotseling weinig tot niets meer kost?

Stanley Meyer is vergiftigd en zijn huis is vervolgens leeggeroofd door drie-letterige organisaties en de inhoud is opgeslagen door het Pentagon. Nu wordt Afghanistan van haar Lithium beroofd, om elektrische auto’s van de batterijen te voorzien. Misschien had de wereld er anders uitgezien als Stanley Meyer zijn uitvinding aan de mensheid had kunnen geven. Zeker voor de mensen die deze wereld onder controle proberen te houden met ‘man made global warming’. Daarvan wéten we dat er wordt gesleuteld aan de data om het aan de mensen te kunnen verkopen.

De wetenschap censureert zichzelf

Wat als de eerste wet van de thermodynamica geen rekening houdt met de energie die al in water zit opgeslagen? Als er energie in water zit, zou dat dan niet in de vergelijking moeten worden opgenomen? We weten het niet, omdat de wetenschap zichzelf censureert om genoeg fondsen te kunnen blijven ontvangen. Alles wat die wetenschap als ‘niet-wetenschappelijk’ acht, wordt als ‘onzin’ weg gezet. Mensen die de wetenschap ter discussie stellen worden niet gehoord, maar daarin zou weleens verandering kunnen komen.

Q leidt de richting van het denken van zijn/haar achterban. Q staat heel dicht bij Trump en is waarschijnlijk onderdeel van zijn veiligheid en strategie. Kennedy had geen Q, geen internet en de beveiliging bleek ook een probleem. IBOR is momenteel het belangrijkste. Zonder vrij internet wordt het te moeilijk om informatie breed te verspreiden. Deze website neemt actief deel aan het verwezenlijken van die IBOR, omdat wij denken dat IBOR belangrijke peilers onder de huidige maatschappij vandaan haalt. De wereld gaat aan je voorbij als je niet meedoet. Je moet vechten voor je vrijheid als je die wilt behouden en je moet werken als het klimaat rendement van je arbeid dat toestaat.

De acteurs van de macht kunnen alleen maar liegen

De tijd is NU. Er gebeuren unieke dingen in de wereld en die worden door de meesten niet begrepen. Het is veel te vroeg om te juichen, maar er is wel échte verandering op handen. Veel mensen zijn de huidige realiteit zat en worden ziek van de oncontroleerbare negativiteit die plaatsvindt in deze wereld. Alles wordt steeds duidelijker. De acteurs van de macht kunnen alleen nog maar liegen. We zien zelfs in Nederland dat mevrouw Ollongren een stap terug moet doen met haar controle mechanismen. Pechtold liegt momenteel over alles, Rutte deed dat altijd al en Zijlstra moest toch vertrekken. Ondanks dit alles blijven we massaal steun verlenen aan een systeem dat van leugens aan elkaar hangt. Waarom? Omdat we de alternatieven niet zien en blind zijn voor het feit dat internet op slot gaat voor afwijkende meningen.

Q-anon verdient onze interesse, zeker omdat de MSM net doen alsof het hele Q verhaal niet bestaat. De vragen die Q stelt, zijn relevant, onafhankelijk van Q’s origine. Q motiveert mensen iets te doen voor de vrijheid van iedereen en op een manier die nog nooit eerder is gezien. Wil je inside pingpong spelen, dan moet je weten wat Q deelt en waarnaar verwezen wordt. Wij zullen via onze FB-pagina met enige regelmaat Q geïnteresseerden op de hoogte houden. Zelfs als Q niet blijkt te zijn wie het is, dan nog heeft het zijn waarde al dubbel en dik bewezen.

%d bloggers liken dit: